Adfiz directeur Enno Wiertsema over de stijgende lijn binnen Adfiz

Een kleine twee weken geleden is het Adfiz Jaarverslag 2019 verschenen. Daarin wordt een beeld geschetst van een vereniging die er goed voor staat. De leden nemen actief deel aan verenigingsactiviteiten, werkgroepen en commissies.

Met kennisdossiers op het gebied van onder andere Privacy, Europa, Risicomanagement, Sanctiewetgeving en Zorgplicht en alle andere wijzen van ondersteuning is Adfiz van steeds grotere toegevoegde waarde, voor zowel leden als niet-leden. En ook qua impact van lobby-activiteiten en aanwezigheid in de media is er een mooie stijgende lijn.  


Enno Wiertsema: "Dat het goed gaat met Adfiz, wordt ook buiten de vereniging gezien. Ik merk het aan stakeholders die ons nog eerder, over meer onderwerpen en makkelijker weten te vinden. En steeds vaker spreek ik op bijeenkomsten adviseurs die een tijd geleden nog sceptisch waren en teruggrepen naar de tijd van vóór Adfiz. Maar dat boek is nu gesloten en we willen vooruit kijken. Nu ziet men een vereniging die het verschil maakt in belangrijke discussies op actuele dossiers, die kennis deelt met de markt en zich blijft inspannen om de kwaliteit te waarborgen. Die kanteling in beeld en impact, daar word ik blij van. En die is ook terug te zien in aantallen nieuwe leden die we hebben mogen verwelkomen. En ja, ik besef ook wel dat Adfiz nog niet de omvang heeft van de brancheverenigingen waaruit we zijn voortgekomen. Maar de stijgende lijn is er. Onmiskenbaar én nog bestendig ook. 


Voor de volledigheid: ook mij bereiken af en toe geluiden dat Adfiz niet duidelijk genoeg van zich zou laten horen of discussies niet hard genoeg in gaat. Of dat we teveel meegeven in het heetst van de ‘strijd’. En ja, natuurlijk zou ik ook graag zien dat regelgevers en toezichthouders vaker besluiten nemen die goed zijn voor de financiele adviesbranche. Daar doen we elke dag dan ook onze stinkende best voor. Maar in Nederland Polderland werkt het nu eenmaal niet om er met een gestrekt been in te vliegen. En iedereen die mij en mijn temperament ook maar een beetje kent, weet dat ik me dan ook regelmatig inhou. Want belangenbehartiging is balanceren op een dun koord, wikken en wegen en – zoals de Engelsen het zeggen – een kwestie van ‘choose your battles’. In het ene dossier veren we een beetje mee om het opgebouwde krediet in een andere discussie als wisselgeld in te zetten. Wat ik wel weet, is dat - naarmate meer adviseurs dát inzien en zich verenigen - het gewicht dat we als branche in de schaal kunnen leggen groter wordt. 


Dit jaar vieren we ons 22ste lustrumjaar. Op 12 juni organiseren we daarom aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering een event rondom deze mijlpaal. We gaan dan met stakeholders in debat. Van hoe houden we financieel advies toegankelijk voor de gehele samenleving tot hoe zorgen we ervoor dat er een sterke en goed samenwerkende sector staat? Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om de 12e juni aanwezig te zijn bij dit event in Museum Singer Laren. En voor iedereen die nog geen lid is: gaan dit soort onderwerpen jou ook aan het hart, zie je het belang van belangenbehartiging in en snap je hoe jij je verantwoordelijkheid hierin kunt nemen? Bel of mail mij of één van mijn collega’s even; we bekijken graag samen met jou of 12 juni je (eerste) kennismaking kan zijn met het 110 jaar bestaande Adfiz." 

 
Geplaatst op 02-05-2019


Share on: