Betere communicatie voorkomt teleurstellingen rond premieverhogingen

Communicatie over premieverhogingen bij opstalverzekeringen zou verbeterd moeten worden. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars, dat in overleg gaat met de Consumentenbond over de vraag hoe de communicatie rondom premieverhogingen bij opstalverzekeringen kan worden verbeterd. Ook vindt het Verbond dat onverwachte teleurstellingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen en premieverhogingen – ook ten aanzien van individuele klanten – goed moeten worden toegelicht.


De Consumentenbond stelt naar aanleiding van klachten over soms forse premieverhogingen bij inboedel- en/of opstalverzekeringen voor dat bij een premieverhoging van meer dan tien procent een nieuwe wilsovereenstemming met de klant moet worden vastgesteld. Het automatisch ontbinden van een contract bij premieverhogingen van meer dan tien procent is volgens het Verbond niet in het belang van de klant, omdat hij daardoor mogelijk ongewild tijdelijk onverzekerd is.

Bij schadeverzekeringen kunnen consumenten die niet akkoord zijn nu al kosteloos switchen, meestal met een maand of een dag opzegtermijn. Verzekeraars hebben eerder een eind gemaakt aan de automatische verlenging van contracten om de positie van consumenten te versterken.

Het Verbond kan niet treden in het premiebeleid van verzekeraars omdat daarmee de concurrentie aan banden zou worden gelegd. Wel signaleert de brancheorganisatie dat de oplopende schadelast bij opstal-inboedelverzekeringen al enige tijd zorgt voor een opwaartse druk op de premies.


 
Geplaatst op 27-05-2019


Share on: