Bureau DFO biedt opleiding schadebehandelaar intermediair

Bureau DFO heeft een 7-daagse opleiding ontwikkeld, speciaal voor medewerkers op financieel advieskantoren die belast zijn met de schadebehandeling. Medewerkers worden door docent Anita Hol-Bubeck getraind op het namens de klant behartigen van diens belangen bij veel voorkomende schadesituaties op het gebied van zowel particuliere als zakelijke schades. Binnenkort start een nieuwe opleiding.

Motivatie voor de opleiding
Onafhankelijke financieel advieskantoren vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Niet alleen bij het adviseren van verzekeringen. Maar ook bij het behartigen van de belangen van de klant op het moment dat de verzekerden een beroep op de verzekering moeten doen.
 
Vooral als er sprake is van schade kunnen zich makkelijk situaties voordoen waarbij de visie van de verzekeraar en de benadeelde verschillen. Niet omdat verzekeraars bewust op onjuiste gronden schades afwijzen. Maar wel omdat het oordeel van een verzekeraar bij een goed onderbouwde schademelding anders kan uitvallen dan bij een schademelding die minder goed onderbouwd is. Onafhankelijke financieel advieskantoren kunnen zich door een kwalitatief goede schadebehandeling op een positieve manier onderscheiden.
 
Als een kantoor de publiciteit zoekt worden consumenten er vaak op gewezen dat zij bepaalde risico’s lopen waarop advies gegeven word4welke verzekeringen passend zijn om deze risico’s beheersbaar te maken. Net zo belangrijk is echter de ondersteuning die deze kantoren geven op het moment dat de consument een beroep moet doen op de verzekering. Vorig jaar is de 7-daagse opleiding voor schadebehandelaars op financieel advieskantoren geïntroduceerd. Een opleiding die lijkt te voorzien in een duidelijke behoefte.
 
Schadebehandeling
Tijdens de Opleiding Schadebehandelaar Financieel Advieskantoor wordt gewerkt in vier blokken, te weten schadebehandeling bij:
  1. Bezitsverzekeringen;
  2. Aansprakelijkheidsverzekeringen;
  3. Motorrijtuigen;
  4. Overige (varia, transport en technische) verzekeringen.
 
In elk blok worden deelnemers getraind in:
  • Het goed onderbouwd melden van de schade;
  • Het beargumenteerd ingaan op verweren van tegenpartijen en verzekeraars;
  • Juridische aandachtspunten bij de schadeafwikkeling. Onderdeel van hiervan is het voeren van een fictief proces rondom een schademelding.

Schadebehandeling verdient meer waardering
“Ik vind dat schadebehandelaars meer waardering verdienen dan ze nu vaak krijgen”, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO. “Ik zie wel allerlei beroepsverenigingen voor mensen die adviseren maar niet voor werknemers die zich richten op de schadebehandeling. Dat vind ik jammer. Want een goede schadebehandelaar heeft een echt vak waar hij of zij gewoon apetrots op mag zijn. Net als de adviseur is het een vak waar je continue moet studeren om “bij” te blijven. En net als de adviseur kun je, vaak zonder dat de klant dat zelf volledig beseft, een groot verschil maken voor de klant. Ik vind het mooi om te zien hoe cursisten zich tijdens deze opleiding ontwikkelen en ervaren hoe mooi hun vak van schadebehandelaar kan zijn.”
 
Op de website van Bureau DFO kunt u een interview lezen van Anita-Hol Bubeck die u meeneemt in het 7-daagse traject van deze opleiding: opleiding-schadebehandelaar-financieel-advieskantoor.
 
Geplaatst op 20-05-2019


Share on: