Data exchange cruciaal doel voor financiële sector

De Stichting Contactgroep Automatisering, CGA, stelt dat de ontwikkeling van een branche brede set van afspraken en voorlichting ten behoeve van Data Exchange cruciaal is voor een goed werkend systeem van financiële diensten en daarmee ook voor het functioneren van financieel dienstverleners.

 
Data Exchange
Data Exchange binnen de financiële sector is de techniek waarbij de gegevens van verschillende geautomatiseerde toepassingen op geautomatiseerde wijze met elkaar uitwisselbaar zijn op basis van gemaakte afspraken over onder andere taxonomie en standaarden. Voordeel hierbij is dat gegevens niet meer (handmatig) gecontroleerd hoeven te worden, maar ook dat door de rechtstreekse overvoer de gegevens inhoudelijk onveranderd blijven en er dus geen (onbedoelde) wijzigingen plaatsvinden bij het overzetten van data van het ene naar het andere systeem.
 
Data Exchange cruciaal voor een goed werkend financieel dienstensysteem
Of het nu gaat om het aanvragen van een hypothecair krediet, de ontwikkeling van een oudedagsvoorziening, of het verzorgen van een autoverzekering: de informatie die de burger en daarmee ook zijn financieel adviseur nodig heeft om deze transacties correct te kunnen uitvoeren, komt steeds vaker uit meerdere geautomatiseerde systemen, waarvan de data op dit moment niet één op één uitwisselbaar zijn. Met als consequentie dat via menselijke tussenkomst alle data eerst verzameld moeten worden, gevalideerd en vervolgens moeten worden overgezet naar het systeem dat de consument of zijn financieel dienstverlener gebruikt.
 
Deze handelwijze werkt sterk vertragend in tijd, heeft een hoge kans op fouten en fraude en leidt tot onnodige hoge transactiekosten.
 
Voorwaarden voor een goed werkend Data Exchange model binnen de financiële sector
Om te komen tot een branche breed goed werkend systeem van Data Exchange moet een infrastructuur (digitaal ecosysteem) tot stand worden gebracht waarin uniforme afspraken bestaan over onder meer:
 
  • Vaststellen digitale identiteit
  • Eisen aan digitale opslag van data
  • Voorwaarden voor transport van data
  • Taxonomie/standaarden van berichten
  • Proces begeleiding
  • Onweerlegbaar vastleggen van transacties (Sealing & Timestamping)
 
 
CGA en Data Exchange
De Contactgroep Automatisering heeft het onderwerp Data Exchange aangemerkt als kernonderwerp waar de Contactgroep Automatisering zich in de komende tijd haar aandacht op gaat richten.

Lid van het bestuur van de CGA en voorzitter van de werkgroep Data Exchange, Justin Schlee; “De ervaring leert hoe lastig het is om alleen al binnen onze eigen branche afspraken over standaardisering te maken. Die complexiteit wordt nog vergroot indien de afspraken branche overstijgend gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld met organisaties die werkzaam zijn binnen het notariaat. De praktijk laat echter zien dat dit wel mogelijk is en direct leidt tot een forse stijging van gebruiksgemak voor de consument en verlaging van de kosten van dienstverlening. Wat belangrijk is om verdere integratie van systemen te bereiken is dat partijen loskomen van het “not invented here syndroom”.
 
Data uitwisseling
De CGA heeft met interesse kennisgenomen van een nieuwe, door HDN ontwikkelde standaard voor de uitwisseling van brondata binnen de hypothekenbranche. Vanuit de werkgroep Data Exchange is het idee voor een generieke “datacontainer” ontstaan waarmee databestanden van elk formaat in welke branche dan ook uitgewisseld kunnen worden. SIVI, het kennis- en standaardisatie-instituut voor digitaal zakendoen heeft de eerste versie van de generieke “datacontainer” ontwikkeld.
 
De Contactgroep Automatisering gaat voorlichting geven over het belang van branche overstijgende Data Exchange en de route die gevolgd kan worden om tot dit doel te komen.
 
Geplaatst op 28-05-2019


Share on: