FOCWA zet in op universeel label voor merkspecifiek schadeherstel

Brancheorganisatie FOCWA organiseerde op 20 mei een bijeenkomst voor stakeholders uit de schadeherstelsector om ze bij te praten over het belang van data in de automotive sector. Ook beklemtoonde FOCWA-directeur Femke Teeling tijdens deze bijeenkomst het belang van het universele kanaal voor de sector, waarbij FOCWA een voortrekkersrol zal spelen in de totstandkoming van een universeel alternatief voor merkspecifiek schadeherstel.

Universeel alternatief merkspecifiek schadeherstel
Om de veiligheid, kwaliteit en aansprakelijkheid in de toekomst te kunnen blijven te borgen en schadeherstel betaalbaar te houden voor consumenten en opdrachtgevers, gelooft FOCWA sterk in het belang en de meerwaarde van het universele kanaal. De brancheorganisatie gaf op haar relatie-event aan dat ze daarom een universeel alternatief voor merkspecifiek schadeherstel met haar achterban ontwikkelt, bedoeld voor bedrijven die willen investeren op gebied van materiaal-en technologische (veiligheid, adas, data) kennis. Dit alternatief moet voor ieder bedrijf toegankelijk zijn, maar vraagt wel een investering in het eigen bedrijf.

Femke Teeling: “Voor een deel van onze achterban biedt merkspecifiek herstel wel degelijk toegevoegde waarde. Daar willen we ook geen afbreuk aan doen. Wel zien we dat voor een andere groep van onze achterban er een groeiende behoefte is naar een universeel label voor merkspecifiek herstel, waardoor zij aan kunnen tonen dat zij de complexiteit van materiaalsoorten en elektronica in de nieuwe auto’s kunnen herstellen. FOCWA werkt daarom samen met VOC aan een hoogwaardig alternatief voor merkspecifiek schadeherstel, waarbij we maximaal inspelen op de technologische ontwikkelingen.”

Belang van (vrije toegang tot) data
Op de FOCWA-relatiedag pleitte Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid namens D66 en bezieler van de initiatiefnota over mededinging in de digitale economie, onder andere voor strengere mededingingsregels, en de mogelijkheid bedrijven te verplichten om data te delen. Bart Koppes, Strategic Manager Business Development 'Connected Car' bij TomTom Telematics, legde het verband tussen ‘big data’ en ‘connected mobility’. Hij gaf concrete voorbeelden over de gevolgen, kansen en bedreigingen van de data in voertuigen voor consumenten, verzekeraars, leasemaatschappijen en schadeherstelbedrijven. 

Peter Brussel, voorzitter FOCWA: “Het belang van data neemt voor schadeherstelbedrijven alleen maar toe. Het is voor ons allemaal cruciaal dat we die evolutie niet onderschatten; het komt immers sneller op ons af dan we soms denken. Op onze netwerkbijeenkomst zijn wij in gesprek gegaan met onze stakeholders en opdrachtgevers over de gevolgen en de kansen voor schadeherstelbedrijven. Maar ook over de uitdagingen waar onze leden voor staan. Als brancheorganisatie willen wij op dit dossier vooral partijen met elkaar verbinden. Want door samen te werken kunnen we maximaal de voordelen die data biedt en gaat bieden, benutten.”

Ontwikkelingen in de schadeherstelsector
Tijdens de netwerkbijeenkomst voor stakeholders en opdrachtgevers, stond FOCWA ook uitgebreid stil bij de ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen voor de leden. FOCWA-directeur Femke Teeling gaf aan dat de marges voor schadeherstelbedrijven steeds kleiner worden door toenemende kosten in arbeidslonen, instroom hoger opgeleid personeel, dalende onderdelenmarges en extreem stijgende kosten onderdelen in de calculatie door het toenemend percentage onderdelen en de prijsstijgingen van onderdelen, terwijl het noodzakelijk is om investeringen te doen om de kwaliteit bij steeds complexere voertuigen te kunnen blijven borgen.


 
Geplaatst op 21-05-2019


Share on: