Ingrid de Graaf-de Swart van directie Aegon naar RvB a.s.r.

De Raad van Commissarissen van a.s.r. is voornemens om Ingrid de Graaf-de Swart te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Met de benoeming van Ingrid de Graaf-de Swart is de Raad van Bestuur weer compleet en bestaat deze met Jos Baeten (CEO) en Chris Figee (CFO) uit drie personen.

De Graaf vervult daarmee de vacature die is ontstaan met de invoering van de nieuwe managementstructuur van a.s.r. per 1 februari 2019.
 
De Graaf-de Swart (1969) is afkomstig van Aegon Nederland, waar zij als voorzitter particulier sinds 2017 deel uitmaakt van de statutaire directie. Daarvoor was zij van 2001 tot 2017 werkzaam bij Delta Lloyd in verschillende management- en directiefuncties. Van 2009 tot 2013 was zij CEO ABN AMRO verzekeringen en van 2014 tot 2017 was Ingrid de Graaf-de Swart lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd.
 
Kick van der Pol, voorzitter Raad van Commissarissen a.s.r.: "Ik ben blij dat Ingrid de Raad van Bestuur komt versterken. Ze heeft diepgaande ervaring en kennis van de Nederlandse verzekeringsmarkt en een duidelijke visie op de ontwikkelingen in de markt en de rol van a.s.r. als een maatschappelijk betrokken verzekeraar. Met haar kwaliteiten en profiel is zij complementair aan de huidige bestuurders en hebben we een sterk team dat a.s.r. de komende jaren gaat leiden."

Jos Baeten, CEO a.s.r.: "We hebben prettige en inhoudelijk goede gesprekken gevoerd met Ingrid. Zij behoort tot de beste bestuurders van Nederland in de verzekeringsbranche. Ik ben er van overtuigd dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitvoering van onze strategie en het bereiken van onze doelstellingen. Ik ben blij dat Ingrid voor a.s.r. heeft gekozen. Ze is een aanwinst voor de Raad van Bestuur en voor a.s.r. als bedrijf."
 
De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd. De benoeming van Ingrid de Graaf-de Swart is onder voorbehoud van goedkeuring door DNB. De benoeming zal ter bespreking worden voorgelegd aan een buitengewone vergadering van aandeelhouders. Deze zal naar verwachting gehouden worden in het derde kwartaal 2019, waarna de RvC voornemens is tot benoeming over te gaan.
 
 
 
 
 
Geplaatst op 29-05-2019


Share on: