Petra Elissen nieuwe rekenkundige bij de Bureaus

Met ingang van 15 mei is de Bureaus uitgebreid met een nieuwe rekenkundig expert. Petra Elissen heeft een achtergrond als financieel planner en heeft in die hoedanigheid gewerkt bij zowel PGGM als DPFS (Doctors Pension Funds Services). Petra zal na een korte inwerkperiode als zelfstandig rekenkundig expert komen te werken.

Over haar keuze om voor de Bureaus te werken geeft Petra het volgende aan: “ De visie van de Bureaus spreekt me aan vanuit mijn praktijkervaring omdat het naar mijn mening belangrijk is te activeren en vroeg een steuntje in de rug geven als de persoonlijke situatie dit toelaat.  Bovendien is het mooi om, ook al is dat wat rekenen betreft meer indirect,  wat te betekenen voor mensen die een gebeurtenis hebben meegemaakt met grote persoonlijke impact.” Petra is de vijfde rekenkundige werkzaam voor de Bureaus.
Geplaatst op 20-05-2019


Share on: