PPUSZ steunt visie Koolmees op hybride markt

De Kamerbrief van minister Koolmees over de Hybride markt ziekte en arbeidsongeschiktheid is enthousiast ontvangen door het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ). Als uitvoerders staat het Platform dicht bij de dagelijkse praktijk. De geschetste ontwikkelingen van passieve naar actieve schadelastbeheersing komen dan ook zeer bekend voor. Het gehanteerde uitgangspunt is daarbij uiteraard de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.

Ook onderschrijft het Platform de constatering van de Minister dat deze ontwikkeling nog volop ruimte voor innovatie biedt en feitelijk nog in de kinderschoenen staat. Het Platform zal hierbij opgedane kennis en ervaring dan ook graag inzetten.
 
Vanuit de beleidsnotitie van het Platform is al eerder de oproep gedaan tot een verdere ontwikkeling van een gelijk speelveld bij de publiek en privaat verzekerden. Deze ontwikkeling heeft op de premiekant al tot beter werkende aanpassingen geleid maar de ontwikkeling op de uitvoeringskant blijft in de ogen van het Platform nog achter. Een voorbeeld daarvan is de huidige gevoerde discussie over loonsancties Spoor 1 Ziektewet. Het Platform maakt zich hard voor een verdere balans tussen privaat en publiek uitvoeren en gaat graag met de minister in een verder gesprek.
 
Lees hier de brief van Minister Koolmees
 
Geplaatst op 29-05-2019


Share on: