Symposium Zorgschade donderdag 23 mei

Zorgschade is voor de letselschadebranche een relatief nieuw begrip. Sinds de Handreiking Zorgschade op 1 januari 2018 is ingevoerd, wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd.

Het valt hierbij op dat soms de essentie van wat nu eigenlijk zorgschade is, uit het oog wordt verloren. Dit heeft invloed op de behandeling van een letselschadezaak. Om meer inzicht te geven in de achtergronden, maar ook in de dagelijkse realiteit van mensen die met zorgschade te maken hebben, hebben Erwin Audenaerde en Linda Renders in samenwerking met De Letselschade Raad een middag vullend programma samengesteld.
 

Tijdens het symposium wordt er stilgestaan bij de volgende zaken:

  • Wat is zorgschade?
  • Wat is een zorgschadedossier?
  • Welke problemen ondervindt de branche bij de behandeling van een zorgschadedossier?
  • Hoe verhoudt de juridische discussie en de discussie over publieke en private regelingen zich tot de praktijk?
  • Wat is in het belang van het slachtoffer?
  • Welke oplossingen zijn er?
Aanmelden
Geplaatst op 07-05-2019


Share on: