Bart Janknegt treedt toe tot hoofddirectie VvAA

Bart Janknegt is per direct toegetreden tot de hoofddirectie van VvAA Groep. Bij het collectief voor ruim 120.000 zorgverleners is hij verantwoordelijk voor de zogenaamde ‘Expertisegebieden’. Daaronder vallen verzekeringen, juridisch advies waaronder rechtsbijstand, sales en service, financieel- en fiscaaladvies, consultancy, opleidingen, teamcoaching en bancaire oplossingen waaronder hypotheken en vermogensopbouw.

Nieuwe governance structuur
Bart Janknegt trad 11 juni 2018 toe als directeur bij VvAA Groep en maakte reeds deel uit van het Management Team. Met de benoeming van Janknegt implementeert VvAA een nieuwe governancestructuur. Het Management Team is opgeheven. Daarmee vermindert VvAA het aantal bestuurslagen. De VvAA hoofddirectie bestaat vanaf nu uit drie leden: Kees Brouwer (voorzitter), Freek Roelofs en Bart Janknegt. De hoofddirectie stuurt de directie van Schade, Leven en de overige bedrijfsonderdelen direct aan.


Integrale ondersteuning voor zorgverleners
“Deze benoeming kent twee belangrijke dimensies als het gaat om het verstevigen van onze marktpositie als integrale dienstverlener voor zorgverleners in Nederland. In de eerste plaats vereenvoudigen we in dat kader onze besturing zodat we meer vraaggestuurd kunnen opereren. In de tweede plaats vullen we de hoofddirectie aan met expertise op een veelheid aan onderwerpen waarmee we VvAA-leden breed en optimaal ondersteunen“, aldus Erno Kleijnenberg, voorzitter Raad van Commissarissen VvAA. Bart Janknegt: “Ook in deze nieuwe rol draag ik graag bij aan het verder versterken van onze positie als stem en steun voor zorgverleners, met een integraal en onderscheidend aanbod en een optimale service. Met als doel: onbezorgde zorgverleners.”

 

Over VvAA
Als collectief van ruim 120.000 zorgverleners is VvAA de stem en steun van zorgverleners in Nederland. In 1924 gestart door drie artsen die vonden dat ze samen sterker stonden, is de organisatie inmiddels uitgegroeid tot een collectief van ruim 120.000 leden. Gezamenlijk laten ze hun stem horen op zorgbrede onderwerpen als bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en vermindering van bureaucratie. Daarnaast ondersteunt VvAA individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm van kennisdeling, advies, ontwikkeling, verzekeringen en andere beroepsspecifieke dienstverlening. Afgestemd op hun situatie en mede ontwikkeld door en voor zorgverleners. Kijk op www.vvaa.nl voor meer informatie.

Geplaatst op 05-06-2019


Share on: