Farmagigant GlaxoSmithKline betrokken bij collectieve claim

Farmagigant GlaxoSmithKline is betrokken bij een collectieve claim voor schadelijke gevolgen van gebruik door kinderen van het antidepressivum seroxat, wat potentieel kan uitmonden in een miljoenenclaim tegen de producent.

Rechtbank Midden-Nederland deed op 30 mei 2018 een baanbrekende uitspraak: GlaxoSmithKline (GSK) heeft onrechtmatig gehandeld omdat niet is gewaarschuwd voor de bij GSK bekende risico’s van het middel Seroxat bij gebruik door kinderen. Belangen van slachtoffers zijn na deze uitspraak gebundeld via Stichting SeroxatClaim.


Gerard Eggebeen kreeg voor een trauma dat hij op jeugdige leeftijd doormaakte als gevolg van de directe confrontatie met het overlijden van zijn vader, het geneesmiddel Seroxat voorgeschreven. Seroxat werd en wordt in Nederland op de markt gebracht door GlaxoSmithKline B.V. (GSK). 


Gerard Eggebeen merkte al snel na de start van het gebruik van Seroxat ernstige bijwerkingen: angstige gevoelens, agressie, en uiteindelijk ook suïcidaliteit, maar bracht die niet met Seroxat in verband. Ook zijn arts niet. Het gebruik van Seroxat ging voort, en de bijwerkingen namen toe. Deze bijwerkingen waren bij GSK nadrukkelijk bekend. GSK waarschuwde daarvoor echter niet. Ten onrechte, zo oordeelde Rechtbank Midden-Nederland in zijn vonnis van 30 mei 2018. De Rechtbank heeft geoordeeld dat GSK wist dat Seroxat voor kinderen of jongeren niet of nauwelijks effectief was (de werkzame stof paroxetine liet naar uit de zogenoemde Study 329 volgt op slechts 4 van de relevante criteria enig positief effect zien, maar op 23 andere criteria in het geheel niet). Uit een andere studie (Study 377), bleek zelfs van geen enkel effect van paroxetine. De Rechtbank trekt daaruit de conclusie dat GSK alle reden had om ten minste te vermoeden dat het effect van paroxetine bij jongeren op zijn best beperkt was. 


Van groot belang is dat de Rechtbank vervolgens de stellingen van Gerard Eggebeen ook overigens heeft gevolgd: GSK wist dat paroxetine (de ‘werkzame’ stof in Seroxat geproduceerd door GSK) voor jongeren ernstige risico’s had, met name waar het gaat om zelfmoordgedrag: suïcide(pogingen), zelfbeschadiging en gedachten daaraan. De Rechtbank komt daarom tot conclusie dat GlaxoSmithKline gehandeld heeft in strijd met de zorgvuldigheid die volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, en dus onrechtmatig tegenover de gebruikers van Seroxat, die (zonder waarschuwing) aan de risico’s daarvan werden blootgesteld. 


Collectieve claim via Stichting Seroxatclaim 
GSK is veroordeeld tot vergoeding van de schade geleden door Gerard Eggebeen. Eggebeen heeft intussen tezamen met Judith Dingemanse van belangenbehartiger LetselVerhalen de Stichting SeroxatClaim (www.stichtingseroxatclaim.nl) opgericht, om zo de belangen van de vele andere kinderen-slachtoffers van Seroxat te bundelen. Het kan gezien de omvang van het gebruik van Seroxat destijds door kinderen potentieel om een miljoenenclaim gaan. GSK is door Ron Lensen, de advocaat van de Stichting SeroxatClaim, bij brief van 27 juni 2019 aansprakelijk gesteld. Het gaat om een collectieve actie die uitgaat van 33 slachtoffers van het gebruik van Seroxat op jeugdige leeftijd. Zij wensen hun schade (materiële schade en smartengeld) door GSK vergoed te krijgen.

Geplaatst op 28-06-2019


Share on: