Goede basis voor herziening pensioenstelsel stelt Verbond van Verzekeraars

Het principe-pensioenakkoord dat vandaag is gepresenteerd behelst vooral afspraken ten aanzien van de AOW en zware beroepen. Daarnaast hebben kabinet en sociale partners een goede basis gelegd voor de herziening van het pensioenstelsel zelf. Van belang blijft samen te blijven werken aan een stelsel dat beter aansluit op de arbeidsmarkt en wensen van deelnemers. Het principe-akkoord zet daar eerste stappen in een goede richting.


Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie op het vandaag gepresenteerde principe-pensioenakkoord. “Gelukkig is er na negen jaar onderhandelen nu overeenstemming bereikt”, aldus algemeen directeur Richard Weurding. “Eerder met pensioen kunnen is goed nieuws zeker voor diegenen die aan het eind van hun loopbaan merken dat de jaren gaan tellen. Maar daarmee ben je er nog niet. Mensen die nog aan het werk zijn, willen premie afdragen aan een regeling waarin je solidariteit behoudt en toch zicht krijgt op wat je zelf opbouwt.”
 

Het Verbond ziet voordelen in de voorgenomen afschaffing van zogeheten ‘doorsneepremies’ die als bezwaar hebben dat ze niet goed aansluiten op de huidige dynamische arbeidsmarkt. Wel moet nog worden uitgewerkt hoe de overgang van het oude naar het nieuwe premiesysteem veilig kan worden vormgegeven. Ook is de vraag in hoeverre het doorschuiven van tegenvallers naar toekomstige deelnemers is te rijmen met de ambitie om het vertrouwen te herwinnen via een moderne en transparante regeling.
 

Zzp’ers
Het principe-pensioenakkoord introduceert ook een verzekeringsplicht voor zzp’ers tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Terecht stelt het kabinet dat uitzonderingen mogelijk moeten blijven, gezien de sterk uiteenlopende behoeftes en karakteristieken van deze groep. Het Verbond van Verzekeraars hecht aan behoud van keuzevrijheid voor zzp’ers, ook in een systeem dat gebaseerd is op een wettelijke verzekeringsplicht.

Geplaatst op 05-06-2019


Share on: