Nieuwe dienst voor milieu-eisen

Bij het starten, wijzigen of uitbreiden van een bedrijf is het van belang om te weten welke milieu-eisen er van toepassing zijn. Van Empel Milieu Advies biedt een nieuwe dienst aan voor het verzorgen en begeleiden van de benodigde meldingen en aanvragen in het kader van onder andere het Activiteitenbesluit, de Wet Milieubeheer en de Wet Natuurbescherming.

De nieuwe dienst kan bestaan uit het aanvragen van omgevingsvergunning milieu, melding Activiteitenbesluit,
aanvragen vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb), melding PAS, AERIUS-Calculator, m.e.r.-beoordeling, luchtkwaliteitsonderzoek (o.a. fijnstof PM10, PM2,5 en Nox), geuronderzoek voor industriële installaties en geuronderzoek voor de veehouderij (Wet geurhinder en veehouderij).
 
Geplaatst op 07-06-2019


Share on: