Onderzoek naar storing 112-platform

In een brief aan de Tweede Kamer laat Minister Grapperhaus weten dat er in samenwerking met staatssecretaris van Economische Zaken en KPN een onderzoek wordt ingesteld hoe de storing van het alarmnummer 112 gistermiddag heeft kunnen ontstaan.

Zodra gisteren duidelijk werd dat het een grootschalige, landelijke storing betrof die er ook voor zorgde dat 112 en 0900 - 8844 niet bereikbaar waren, hebben de hulpdiensten alles op alles gezet om bereikbaar en beschikbaar te zijn en de noodzakelijke hulp te bieden. Zo zijn voor zowel 112 als 0900 - 8844 alternatieve nummers bekend gemaakt. Om de veiligheid en beschikbaarheid van hulpdiensten zoveel mogelijk te waarborgen, is gekozen voor de zichtbare, fysieke inzet van de in dienst zijnde hulpverleners op straat en in openbare ruimtes. 
 
Minister Grapperhaus schrijft in zijn brief aan de tweede kamer dat de politie, brandweer, ambulancediensten zijn opgeschaald. Zo heeft de politie een “Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder optreden” geactiveerd. De veiligheidsregio’s zijn naar GRIP2 opgeschaald en hebben hun noodplannen geactiveerd.Als onderdeel van hun plannen hebben de veiligheidsregio’s onder meer NL-Alerts ingezet en gecommuniceerd via regionale media. Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum was eveneens ingeschakeld. Minister Grapperhaus sprak tevens zijn grote waardering uit voor de inzet van alle hulpdiensten en hulpverleners. 
 
Gisterenavond heeft Minister Grapperhaus van KPN een brief ontvangen over deze storing waarin KPN heeft laten weten dat de bestaande back-upfaciliteiten niet gewerkt hebben en dat zij een diepgaand onderzoek gaan instellen naar de precieze oorzaak van de storing.
 
Het Cybersecurity Beeld Nederland 2019 dat op 12 juni jl. aan de Kamer is gestuurd, schetste ook al een beeld waaruit blijkt dat we als samenleving steeds afhankelijker worden van digitale systemen. Dit incident benadrukt de noodzaak van de aangekondigde maatregelen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. 
 
Zie hierover het eerder verschenen bericht https://schade-magazine.nl/nieuws/archief/2019/04/kabinet-neemt-maatregelen-tegen-permanente-statelijke-dreiging/5048‚Äč
 
Geplaatst op 25-06-2019


Share on: