Reminder start specialisatieopleiding Gerechtelijke Deskundige 12 september 2019

De specialisatieopleiding Gerechtelijke Deskundige start op 12 september 2019. Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van ca. een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van het procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap.


Start woensdag 12 september 2019, van 14.30 uur tot 21.30 uur te Leiden
(21 punten NVvA, 12 punten NVR, 12 NiRV, 40 punten ABAN (cluster 1, 2, 3),55 punten NBA)

De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn deskundigenbericht te kunnen opstellen. Inmiddels hebben reeds ruim 300 deskundigen met succes de opleiding gevolgd.

De volgende onderwerpen aan de orde:
 • De deskundige en de opleiding, Inleiding in het civiele rechtssysteem
 • Presentatietraining Moot Court deel I
 • Rapporteren / Inleiding Burgerlijk recht
 • Burgerlijk Procesrecht
 • Bestuurs(proces)recht
 • Straf(proces)recht
 • Methoden & Technieken
 • Training deskundigenbericht
 • Bezoek aan een rechtbank
 • De rol van de deskundige in het procesrecht
 • Moot Court deel II
 • Juridisch Practicum
 • Proefexamen en Responsiecollege.
 
De opleiding is gericht op de (kandidaat-)expert, zoals: verzekeringsdeskundigen, schade-experts, juristen, medici, accountants, ict-deskundigen, business-valuators, architecten, bouwkundigen en overige geïnteresseerden.
 
Cursusprijs
€ 6.750,= (vrij van btw). Dit tarief is inclusief consumpties/diners en 1 examen (civiel of straf) en exclusief verplicht voorgeschreven literatuur.
 
Voor meer informatie gaat u naar www.paoleiden.nl of klik hier
 
Extra Kennistip: Leergang Jihadisme, terrorisme
Deze leergang is interdisciplinair van opzet en richt zich op advocaten, rechters, officieren van justitie, juristen, ambtenaren, militairen, politiefunctionarissen, medewerkers van inlichtingendiensten, veiligheidsfunctionarissen van gemeentes en het bedrijfsleven zoals banken en verzekeraars, en overige geïnteresseerden. Op 30 oktober zal de derde editie van deze leergang van weer start gaan. Voor meer info klik hier.
 
Geplaatst op 18-06-2019


Share on: