Stichting Salvage 28 keer uitgerukt om eerste hulp te bieden

Tijdens de storm die afgelopen nacht over Nederland raasde, is Stichting Salvage 28 keer uitgerukt om eerste hulp namens de gezamenlijke verzekeraars te bieden.

De eerste meldingen kwamen rond 22.00 uur binnen. In 26 meldingen betrof dit stormschade, waarbij in 19 gevallen de oorzaak een omgevallen boom was op een woonhuis en/of bedrijfspand. 4 meldingen hadden betrekking op enorme wateroverlast en 3 meldingen blikseminslagen met brand als gevolg. Salvage hield zich voornamelijk bezig met het, waar nodig, snel inschakelen van de verzekeraar en het bieden van eerste hulp aan gedupeerden. 

Schades vielen volgens het afgegeven weerbeeld door het KNMI
De Salvagemeldingen volgden de lijn van de waarschuwingskleuren van het KNMI waarop te zien was hoe de storm over Nederland ging. De meeste meldingen kwamen uit Midden- en West Brabant en de regio IJsselland. Salvage ontvangt alleen die meldingen vanuit de brandweer, waarbij directe hulp en/of ondersteuning nodig is van onze Salvagecoördinator.
 

Telefoon roodgloeiend
In de Salvage alarmcentrale werd met volle kracht gewerkt om alle meldingen uit te zetten en te begeleiden. De Salvagecoördinatoren hadden hun handen vol aan de hulpverlening met soms meerdere meldingen opeenvolgend.

Geplaatst op 05-06-2019


Share on: