Wegnemen zorgen over financiën ultieme kans voor intermediair

Circa 70% van de consumenten maakt zich ondanks de samenwerking met een financieel adviseur, in meer of mindere mate zorgen over hun financiële toekomst. Het onafhankelijk intermediair heeft op dit moment een sterke uitgangspositie om tegemoet te komen aan de (latente) behoefte van klanten aan een financiële gids. Scildon ziet dit bevestigd in de resultaten van het Consumentenonderzoek Klantgerichtheid Verzilveren dat recent is gehouden onder 530 consumenten.


Onderzoek Verzilveren Klantgerichtheid
In opdracht van Scildon hebben Onderzoeksbureau Fred de Jong en MCH Consultancy een onderzoek gehouden onder 530 consumenten die gebruik maken van een adviseur. Het gaat om financieel adviseurs in dienst van banken, verzekeraars, ketens en zelfstandige, onafhankelijke adviseurs. 

Onafhankelijk adviseur blijft belangrijkste aanspreekpunt
Verantwoordelijk onderzoeker Fred de Jong: “Het zelfstandige, onafhankelijke intermediair (inclusief de landelijke adviesketens) wordt door de consument als verreweg het belangrijkste aanspreekpunt gezien op financieel gebied. Hierbij krijgt de adviseur in dienst van een onafhankelijk advieskantoor met een gemiddeld 7,7 de hoogste waardering, hoger dan de waardering voor bijvoorbeeld adviseurs van banken en verzekeraars. Opvallend is dat de waardering voor de onafhankelijk adviseur het hoogst is bij consumenten met een jaarinkomen boven de 75.000 euro.”
 
Toch reden voor alertheid
“Het rapport Klantgerichtheid Verzilveren maakt duidelijk dat de basispositie voor het intermediair prima is, aldus Michel van Dam, commercieel directeur Scildon. Toch geeft het rapport wel aanleiding om alert te zijn. Consumenten waarderen de financieel adviseur vooral op het gebied van verzekeringen en voor het aanvragen van hypothecair krediet. Natuurlijk zijn dit de kernactiviteiten van de meeste financieel advieskantoren. Toch maakt 70% van de klanten zich zorgen over hun financiële positie op langere termijn, bijvoorbeeld over hun inkomen, pensioen en zorgkosten. Slechts 18% van de klanten zien hun financieel adviseur als een financiële gids of coach. Hier ligt een grote latente behoefte. Het is van belang, dat de bekendheid van de consument met de andere diensten die de financieel adviseur kan bieden, wordt bevorderd.  Wij denken niet alleen aan zaken als vermogensplanning en pensioenopbouw maar ook aan zaken als begeleiding in de financiële afwikkeling van een echtscheiding en financiële oplossingen voor het duurzaam maken van de woning. Dit zijn allemaal evidente groeigebieden voor persoonlijk advies. De consument is hiermee nog tamelijk onbekend. Adviseurs doen er goed aan doen om de breedte van dienstverlening die ze kunnen leveren nog intensiever onder de aandacht van hun doelgroep te brengen.”

Communicatie op klantgroepen afstemmen
“Het onderzoek", vervolgt Michel van Dam, "laat grote verschillen zien in de behoeftes die verschillende klantgroepen hebben voor wat betreft de dienstverlening die zij het meest waarderen van hun financieel adviseur. De meeste financieel advieskantoren hebben alle categorieën consumenten als klant, maar hanteren één communicatielijn. Kijk je naar de uitkomsten van dit rapport dan lijkt het verstandig om als ondernemer meer onderscheid te maken in het communicatiebeleid voor verschillende doelgroepen.”
 
Scildon gaat met relaties brainstormen
De uitkomsten van het rapport zijn beschikbaar voor het hele intermediair. Scildon zelf gaat met een aantal met haar samenwerkende intermediairs de komende maand “aan tafel” om samen te bedenken op welke praktische wijze de aanbevelingen uit het rapport omgezet kunnen worden naar concrete activiteiten op het kantoor. 
 
Geplaatst op 12-06-2019


Share on: