David Voetelink benoemd tot lid raad van toezicht AFM

Minister Hoekstra van Financiën heeft David Voetelink benoemd tot lid van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benoeming is per 15 juli 2019 en geldt voor een periode van 4 jaar. Rob Becker stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn en verlaat per 15 juli de rvt.


Ervaring op werkterreinen AFM
David Voetelink is sinds oktober 2013 vicevoorzitter en CFO van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Vanaf 2000 was hij werkzaam bij KPMG Healthcare, onder meer als voorzitter en als partner. De rvt en het bestuur van de AFM zijn verheugd met de benoeming. Martin van Rijn, voorzitter van de rvt: ‘David Voetelink is econoom, kent de accountantswereld en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Vanuit zijn diverse functies brengt hij grote financiële kennis mee, evenals ervaring met de accountantssector en andere relevante werkterreinen van de AFM. We kijken uit naar zijn inbreng in onze raad en zien hem als een uitstekende kandidaat voor de auditcommissie.’


Termijn Rob Becker eindigt
De eerste termijn van Rob Becker in de rvt is op 15 juli afgelopen. Hij begint dan als non-executive director bij verzekeraar AXA UK plc en stelt zich daarom niet beschikbaar voor een tweede termijn. Van Rijn: "Mede namens het bestuur van de AFM zijn wij Rob zeer erkentelijk voor zijn grote inzet in de rvt. Met veel toewijding en bevlogenheid heeft Rob een belangrijke bijdrage geleverd aan de raad van toezicht. Hij heeft onder meer werkzaamheden verricht in de auditcommissie en was vicevoorzitter. Zijn scherpe en kritische analyse en zijn kennis op het gebied van strategie, risicomanagement en de financiële sector zijn van grote toegevoegde waarde geweest."


Werkzaamheden en samenstelling rvt
De rvt houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de AFM en de algemene gang van zaken. Ook houdt de rvt toezicht op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten van de AFM, zoals de begroting. Behalve David Voetelink bestaat de rvt uit: Martin van Rijn (voorzitter), Willemijn van Dolen en Wendy de Jong. Het proces van invulling van de vacature voor het vijfde rvt-lid loopt nog.

Geplaatst op 15-07-2019


Share on: