Naamswijziging DUAL Netherlands B.V.

Per 1 augustus 2019 zal de statutaire naam van DUAL Netherlands B.V. worden gewijzigd in BLAAK Underwriting Agencies B.V.

Onder leiderschap van Harry Mulder heeft het team de afgelopen maanden hard gewerkt om de portefeuille van DUAL ongewijzigd voort te zetten en deze transitie is succesvol verlopen.

BLAAK Underwriting Agencies zal per 1 augustus ongewijzigd Travelers Insurance Company Ltd (S&P ‘AA’ rated) vertegenwoordigen als haar gevolmachtigd agent.

De tekencapaciteit van Blaak Underwriting Agencies is volledig onafhankelijk van én aanvullend op de tekencapaciteit van DUPI Underwriting Agencies B.V. Derhalve is er geen accumulatie of concentratie van capaciteit op bestaande polissen.
Geplaatst op 22-07-2019


Share on: