NGFS publiceert aanvulling klimaat gerelateerde effecten en financiële stabiliteit

Het Network Greening Financial System (NGFS) publiceert een technische aanvulling op het eerder verschenen rapport van 2019; ‘Macro-economie en financiële stabiliteit: implicaties van klimaatverandering’. Deze aanvulling geeft een overzicht van bestaande benaderingen voor het kwantitatief beoordelen van klimaat gerelateerde risico's en identificeert sleutelgebieden voor verder onderzoek. Het bevat tevens opties voor centrale banken en toezichthouders om de risico's te beoordelen.

Foto: Frank Elderson bestuurslid van De Nederlandsche Bank

In de toekomst wil het NGFS aanvullende technische documenten publiceren om centrale banken en toezichthouders beter te informeren over geschikte hulpmiddelen en methoden om klimaatrisico's in het financiële systeem te identificeren, kwantificeren en te verminderen. Dit zijn ook de NGFS-overgangsscenario's en richtlijnen voor op scenario's gebaseerde klimaatrisicoanalyse.
"Inzicht op de invloed van klimaatverandering op de macro-economie en het financiële systeem is een noodzakelijke eerste stap voor centrale banken en toezichthouders om de relevantie van klimaatverandering te kunnen beoordelen. Dit technisch rapport is een belangrijke stap in die richting, om beter te kunnen kwantificeren en de impact te beoordelen van klimaat gerelateerde risico's op de economie en op financiële stabiliteit ", aldus Sarah Breeden, Bank of England en voorzitter van de NGFS Macrofinancial Workstream. 
 
 
Aantal leden NGFS
Sinds april van dit jaar heeft het NGFS zes nieuwe leden: Abu Dhabi Financial Services Regulatory Authority, Central Bank of Malta, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburg), Dubai Financial Services Authority, Hong Kong Monetary Authority, South African Reserve Bank. Twee internationale normalisatie-instellingen zijn lid geworden van het NGFS als waarnemers: het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) en de International Association of Insurance Supervisors (IAIS). 
 
Frank Elderson, voorzitter van de NGFS: "Ik wil de nieuwe NGFS-leden en -waarnemers van harte verwelkomen. De deelname van internationale instellingen voor normstelling is een keerpunt en zal cruciaal zijn om onze acties wederzijds te versterken."
 
Sinds de lancering in december 2017 is het NGFS-lidmaatschap snel uitgebreid van 8 leden naar 42 leden en 8 waarnemers. De NGFS is ook betrokken bij twee onderzoeksnetwerken: GRASFI (Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment) en INSPIRE (Internationaal netwerk voor inzichten in duurzaam financieel beleid, onderzoek en uitwisseling). 
 

Het NGFS is gelanceerd op de Paris One Planet Summit op 12 december 2017 en bestaat uit een groep centrale banken en toezichthouders die op vrijwillige basis hun ervaringen willen delen en willen bijdragen aan de ontwikkeling van milieu- en klimaatrisicobeheer in de financiële sector en om reguliere financiering te mobiliseren om de overgang naar een duurzame economie te ondersteunen. Het NGFS wordt voorgezeten door Frank Elderson, bestuurslid van De Nederlandsche Bank. Het secretariaat wordt verzorgd door Banque de France.

Het NGFS brengt 42 centrale banken en toezichthouders en 8 waarnemers samen, die vijf continenten vertegenwoordigen, meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en het toezicht op meer dan tweederde van de wereldwijd systemisch belangrijke banken en verzekeraars.

Geplaatst op 24-07-2019

< VorigeVolgende >


Share on: