Schuldenlast neemt toe in de VS en China

De schuldenlast bij bedrijven (VS) en particulieren (China) neemt toe. Hoewel dit niet direct tot een economische crisis zal leiden, kan het een economische neergang wel verder verergeren.

Lagere winsten en duurdere financiering (ondanks een monetaire stimulans) kunnen het bedrijfsleven verder in moeilijkheden brengen en zo de investeringen afremmen. In de VS zijn de vastgoedsector en nutsvoorzieningen het kwetsbaarst vanwege hun hoge schuldenlast. De meest kwetsbare Chinese sectoren zijn vooral bedrijven met een hoge schuldenlast in de sectoren met overcapaciteit en fabrikanten die actief zijn in de sectoren waarop het handelsgeschil betrekking heeft.
 

Wat is de druppel die de emmer kan doen overlopen?
De twee grootste economieën ter wereld zorgen voor een steeds wisselvalliger economisch klimaat. De Amerikaanse economie heeft de langste periode van groei die zij ooit heeft gekend inmiddels geëvenaard, maar de onzekerheid neemt toe, waardoor de Fed weer in een defensieve positie komt. En hoewel de economische groei in China nog steeds robuust is, is deze vertraagd tot het laagste groeipercentage sinds 1992. Wat zou deze economieën van hun koers kunnen brengen? Combinatie handelsoorlog en schuldenlast
Het antwoord: de schuldenlast van de particuliere sector. In 2007 was dit in de VS de belangrijkste oorzaak van de wereldwijde financiële crisis. Op dit moment is die schuldenlast niet voldoende voor een herhaling. Nu zou de sudderende handelsoorlog een mogelijke veroorzaker kunnen zijn. Het effect van de tot nu toe ingestelde importtarieven (circa 0,2% van het bbp in de VS en 0,5% in China) is niet hoog genoeg om een van beide landen in een recessie te storten, maar bij een escalatie kan dat wel het geval zijn. De schulden van de particuliere sector (bedrijven en huishoudens) in beide economieën kunnen het effect verder versterken. 


Samenstelling en toename particuliere schuld
Van die particuliere schuld baart met name de ontwikkeling in de bedrijfsschulden in beide landen zorgen. In de VS is die schuld gestegen naar 74% van het bbp in het eerste kwartaal van 2019, waarmee ze hoger is dan voor de crisis. De bedrijfsschulden in China zijn met 156% van het bbp nog veel hoger, ondanks een lichte daling sinds begin 2016. In beide landen is de samenstelling van de bedrijfsschulden de laatste jaren verslechterd door een stijging van het aandeel van bedrijven met een slechtere kredietwaardigheid. Dit maakt de bedrijven kwetsbaar voor een inkomensdaling of een stijging van de kosten, mogelijk als gevolg van een escalatie van de handelsoorlog. Hogere tarieven leiden tot lagere winsten, verslechtering van de financieringscondities, toenemende schuldproblemen bij bedrijven en meer ontslagen en minder investeringen. Dat versterkt vervolgens de economische neergang en verhoogt het kredietrisico. Waar in de VS de betere financiën van de huishoudens de economie kan beschermen tegen een al te sterke vertraging, vormen die financiën in China juist een extra risicofactor. Hier is de schuldenlast van huishoudens snel gestegen van 19% (voor de mondiale crisis) naar 54% van het bbp in het eerste kwartaal van 2019. Dit zou de kwetsbaarheid voor de conjunctuur- en kredietcycli juist kunnen vergroten. 


Overheid helpt – van de regen in de drup?
In beide landen worden de risico's beperkt doordat de schulden van bedrijven voornamelijk in lokale valuta zijn. Ook neemt de overheid in beide landen ondersteunende maatregelen. Zo heeft China sinds het begin van dit jaar het monetaire beleid weer verruimd en volgt de Amerikaanse Fed naar verwachting binnenkort met een rentedaling. Maar dit zal bedrijven met de slechtste kredietkwaliteit nauwelijks helpen: de ervaring leert dat in een lage renteomgeving hun toegang tot financiering juist duurder wordt. Bovendien kan die versoepeling ten koste gaan van de financiële stabiliteit. In China heeft de overheidssteun de bedrijfsschuld alweer op een stijgende lijn gebracht. 
Bron: Atradius
Geplaatst op 30-07-2019

< VorigeVolgende >


Share on: