Verbond en CED ondertekenen overeenkomst voor duurzaam partnership

Het Verbond van Verzekeraars en CED, waardespecialist voor de verzekeringsmarkt, hebben een partnerovereenkomst getekend. Daarmee geven de twee organisaties invulling aan de wens om de bestaande samenwerking te verduurzamen.

Algemeen directeur Richard Weurding: “Wij zijn er trots op om onze huidige werkrelatie met CED om te zetten in een partnership. In de komende maanden werken we samen een aantal specifieke thema’s dieper uit. Denk daarbij onder andere aan klimaat en fraudebestrijding.”

Commercieel directeur van CED, Nico Dekker vindt de intensivering van de relatie met het Verbond van Verzekeraars buitengewoon waardevol. "De uitdagingen van vandaag zoals door Richard benoemd kunnen alleen in samenwerking worden aangegaan. Het Verbond biedt hiervoor een prachtig platform!"
 

Kennispartners
Het partnership met CED is een eerste stap in onze ambitie om nauwere samenwerking aan te gaan met voor de sector relevante kennispartners. Het Verbond werkt al met verschillende partijen samen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en data. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.

 
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 05-07-2019

< VorigeVolgende >


Share on: