AZ en de gemeente Alkmaar krijgen een tussentijdse waarschuwing

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft AZ en de gemeente Alkmaar een tussentijdse waarschuwing gegeven voor de lasverbindingen in het resterende stadiondak. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat het instorten van de overkapping is veroorzaakt door falende lasverbindingen. Waardoor deze verbindingen zijn bezweken is nog niet bekend.

Update 16 augustus
De geconstateerde breuken en vermoedelijke scheuren kunnen leiden tot het bezwijken van delen van het resterende dak en vormen daarmee een acuut risico. Daarom heeft de Onderzoeksraad een formele tussentijdse waarschuwing verstuurd, waarbij de Raad erop aandringt dat AZ de stabiliteit en sterkte van de constructie controleert en waar nodig maatregelen treft. De gemeente moet hier als vergunningverlener op toezien.

Instorten dak
Op 10 augustus jl. stortte een deel van de overkapping van de tribune van het AZ-stadion te Alkmaar in. De Onderzoeksraad is een verkennend onderzoek gestart en heeft hiervoor technisch onderzoek gedaan in het stadion. Op basis van de verzamelde informatie zal de Raad naar verwachting volgende week besluiten of het instorten van het stadiondak verder wordt onderzocht.

11 augustus 
De deskundigen van Royal HaskoningDHV en de gemeente Alkmaar hebben zondagmiddag de situatie ter plaatse geïnspecteerd. Door de betrokken partijen is een gezamenlijk plan van aanpak voor het onderzoek besproken. Alle mogelijke oorzaken van het instorten worden onderzocht. Inhoudelijk kan AZ nog niet reageren tot het onderzoek is afgerond. De Onderzoeksraad besluit op basis van de uitkomsten van de verkenning of het tot een volledig onderzoek zal gaan uitvoeren.

Het verkennend onderzoek van de Onderzoeksraad, waarin informatie wordt verzameld en met betrokken partijen wordt gesproken, neemt een tot twee weken in beslag. Indien er een volledig onderzoek wordt opgestart duurt dit naar verwachting een jaar. Het terrein van het AFAS Stadion van AZ is voorlopig afgesloten. De training van AZ was op het moment dat het dak instortte niet in het stadion, vanwege de harde wind was gekozen voor een binnen training elders.

Er zijn meerdere stadions waar zonnepanelen op het dak liggen, deze worden nu extra gecontroleerd.  In het AD wordt gemeld dat verschillende ingenieurs hebben laten weten dat bouw- en veiligheidsvoorschriften van stadions in een Bouwbesluit vastliggen. Als deze besluiten goed worden opgevolgd, zou er eigenlijk niets aan de hand moeten zijn. Men is nu benieuwd naar de onderzoeksresultaten. 
 
Het vermoeden is dat de schade in de miljoenen gaat lopen. Het stadion is verzekerd.

Update
Op het landelijke nieuws is bekendgemaakt dat er een filmpje is opgedoken met een presentatie van de te installeren zonnepanelen indertijd. In het filmpje wordt gezegd dat het dak niet berekend is op zonnepanelen, maar dat daar een oplossing voor was gevonden. Wat deze oplossing was is niet bekend. Het filmpje is inmiddels van het internet verwijderd.

 

Bronnen: AZ en AD Onderzoeksraad voor Veiligheid
Geplaatst op 16-08-2019

Volgende >


Share on: