DNB publiceert Good Practice Beheersing volmachten schadeverzekeraars

Onlangs heeft DNB de Good Practice Beheersing volmachten schadeverzekeraars op Open Boek geplaatst. In de Good Practice, die het Normenkader volmachten uit 2013 vervangt, gaat DNB in op de eisen uit wet- en regelgeving op het gebied van volmachten. Daarnaast worden niet-verplichte aanbevelingen gedaan.

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat volmacht gevende verzekeraars de aanbevelingen en verwachtingen van DNB toetsen aan hun praktijk en beleid. Het Verbond zal samen met de NVGA de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmachten in lijn brengen met de Good Practice, voor zover dat nog niet het geval zou zijn.

In de tweede helft van september zullen circa vijftien verzekeraars een verzoek krijgen om een self-assessment uit te voeren op basis van de Good Practice. Zij zijn daar begin dit jaar al over geïnformeerd via een toezichtbrief, waarin de thema’s en onderzoeken voor 2019 staan vermeld. DNB wil op deze manier nagaan in hoeverre de verzekeraars de risico’s van het volmachtkanaal beheersen. DNB ziet het als een nulmeting waarbij inzicht wordt verschaft over de mate waarin de sector reeds toepassing geeft aan de Good Practice. Aan de hand van de uitkomsten van deze nulmeting kan DNB vervolgens bepalen welke eventuele acties het komende jaar nodig zijn om het beheersingsniveau sectorbreed op een gewenst niveau te brengen.
Geplaatst op 30-08-2019


Share on: