Engelse regering wijzigt discontopercentage voor letselschadevergoeding

Op 15 juli 2019 heeft de Lord Chancellor (minister van Justitie) het nieuwe discontopercentage voor letselschadevergoedingen aangekondigd. Op 5 augustus 2019 wordt dit nieuwe percentage van – 0,25% van kracht.

Het discontopercentage wordt gebruikt voor de aanpassing van letselschadevergoeding die aan personen met ernstig letsel wordt betaald voor toekomstige schade. In het artikel Gevolgen wijziging discontopercentage voor letselschadevergoeding legt collega Paul Lavelle uit waarom een verandering in het discontopercentage zo belangrijk is voor de verzekeringsmarkt. 


Indertijd werd een een verandering van – 0,75% naar een nieuw percentage tussen 0 en 1% verwacht. De reden voor de zo noodzakelijke verhoging was dat slachtoffers werden overgecompenseerd voor toekomstige schade. Het toen geldende percentage van – 0,75% ging ervan uit dat investeringen van de vergoeding een negatieve opbrengst zouden hebben. Om deze reden werd een herziening aangekondigd. Een nieuwe procedure voor het herzien van het discontopercentage is opgenomen in de Civil Liability Act 2018. Hierin is de procedure van het benchmarken tegen de slecht presterende Index Linked Gilts (ILGs, Engelse staatsobligaties gekoppeld aan de prijsindex van verbruiksgoederen) geschrapt.


Het nieuwe percentage dat op 15 juli werd aangekondigd is nog steeds verrassend laag, aan de ondergrens van de door het ministerie van justitie in 2017 voorgestelde 0 – 1%. Dit is extra verrassend, aangezien het percentage in andere rechtsgebieden veel hoger is, zoals bijvoorbeeld een positieve 3,5% in Spanje. 
 

Toekomstige herziening discontopercentage
De Civil Liabilities Act voorziet in een herziening, ten minste iedere vijf jaar. We kunnen daarom verwachten dat het herzieningsproces, dat binnen 180 dagen na aanvang moet zijn afgerond, zal starten in juli 2024. 


Verzekeraars en hun vertegenwoordigers worden geadviseerd claims en reserves waarop het nieuwe percentage van toepassing wordt, te herzien. Ook kunnen verzekeraars overwegen een ander, passender percentage toe te passen. Als het slachtoffer in een ander rechtsgebied woont, bijvoorbeeld, en daar zorg krijgt en de schadevergoeding in dat rechtsgebied, in plaats van in Engeland & Wales investeert. 

Bron: Van Ameyde
Geplaatst op 06-08-2019
Share on: