Meeste fietsongelukken aan het begin van het schooljaar

Aan het begin van het schoolseizoen zijn er meer fietsongevallen dan in andere periodes van een schooljaar. De kans bestaat dat er een relatie is tussen de start van het schooljaar en de verkeersveiligheid. Dit blijkt uit de cijfers van fietsongevallen. Vooral in de maand september is het aantal 12-jarigen dat fietsongevallen heeft beduidend hoger dan in andere maanden.

Middelbare scholieren moeten vaak verder reizen dan basisschoolkinderen. Dit houdt in dat ze vaak een langere afstand moeten fietsen; de basisschool was meestal dicht in de buurt en kinderen fietsten via routes in de bebouwde kom. De middelbare school is meestal verder weg en de route is vaker op wegen buiten de bebouwde kom. Dit brengt hogere risico’s met zich mee. Zeker voor de scholieren die voor het eerst naar de middelbare school gaan.
 
Het aantal fietsongevallen onder 12-jarigen is in de maand september aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 103 fietsongevallen per maand. Er is geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen de start van het schoolseizoen en de verkeersveiligheid. In bovenstaand bericht is geen rekening gehouden met de landelijke spreiding in de tijd van zomervakanties of met het aantal dagen dat scholieren in de verschillende maanden naar school gaan.

De VVN-campagne “De scholen zijn weer begonnen” slaat wel aan. De aandacht voor schoolkinderen lijkt per jaar te verbeteren en ook de veiligheid rondom scholen wordt steeds beter. Zo komen er ieder jaar tientallen oversteekplaatsen bij, wordt er zachter gereden rondom de verkeersoversteekplaatsen bij scholen en worden er regelmatig nieuwe promotiedagen georganiseerd om te hameren op het belang van de veiligheid voor scholieren.
Bron: BHV
Geplaatst op 26-08-2019

< VorigeVolgende >


Share on: