Operationeel resultaat Achmea stijgt naar 284 miljoen euro

Het operationeel resultaat Achmea stijgt naar 284 miljoen euro. Schade & Inkomen realiseert een sterke groei en heeft een gecombineerde ratio van 95,8%. Ook is het resultaat Pensioen & Leven gestegen door verbeterd technisch en beleggingsresultaat.

  • Schade & Inkomen realiseert sterke groei resultaat en gecombineerde ratio van 95,8%
  • Resultaat Pensioen & Leven gestegen door verbeterd technisch en beleggingsresultaat
  • Operationeel resultaat huidig schadejaar Zorg is verbeterd
  • Groei Achmea Investment Management tot €142 miljard beheerd vermogen
  • Solide kapitaalspositie met solvabiliteitspercentage van 195%
  • Achmea start innovatiefonds met een initiële omvang van €100 miljoenWillem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur:

“2019 is het laatste jaar van onze strategische planperiode “Samen Waarmaken”. We hebben in het eerste halfjaar opnieuw goede voortgang geboekt met de realisatie van onze strategische en financiële doelen.


In lijn met onze coöperatieve achtergrond zetten wij ons in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. In de achterliggende periode zijn opnieuw mooie stappen gezet. Zo heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance als eerste Nederlandse vermogensbeheerder de ‘Green Deal Zorg’ ondertekend en zetten wij met ons zorgvastgoed in op een veilige en duurzame leefomgeving. Zilveren Kruis stimuleert een gezonde levensstijl en verbetert de zorg voor patiënten door meer zorg thuis te organiseren bij hartklachten, COPD, chemo- of immuuntherapie. Deze vormen van eHealth leiden tot minder ziekenhuisopnamen en resulteren tegelijkertijd in minder zorgkosten. Interpolis en Rabobank bieden de test ‘Past jouw huis nog?’ om bewustwording te creëren over zelfstandig wonen rond de pensioenleeftijd en zo mee te denken over oplossingen voor nu en later. Met al deze initiatieven spelen wij een brede en waardevolle rol in het leven van onze klanten, die verder gaat dan alleen het aanbieden van verzekeringen. Hierbij staat duurzaamheid centraal en zijn drie internationale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) verankerd in het hart van onze strategie. Wij hebben ons onlangs aan het Klimaatakkoord gecommitteerd en geven hiermee aan onze verantwoordelijkheid te nemen in de aanpak van klimaatverandering.


Onze vermogensbeheerder Achmea Investment Management is onderscheidend en succesvol met haar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dienstverlening. Deze dienstverlening is in de eerste helft van 2019 voor het Pensioenfonds Horeca & Catering geïmplementeerd. Het beheerd vermogen is in het eerste halfjaar gestegen tot €142 miljard en gaat vanaf 1 januari 2020 verder toenemen door de keuze van het Pensioenfonds Vervoer voor Achmea Investment Management als integraal beheerder.


Als verzekeraar helpen wij traditioneel bij tegenslag of ziekten en staan we onze klanten bij met preventie en advies. Zo voorkomen we veel leed of schade. De wereld verandert echter in hoog tempo en de wensen van onze klanten veranderen mee. Met de uitbreiding naar innovatieve diensten, in aanvulling op onze verzekeringen, spelen we in op die veranderende wensen.


Zo biedt Centraal Beheer KlusHulp, Juridische Hulp en PechHulp langs de weg, zonder abonnement. Interpolis realiseert met AutoModus en WegWijsVR een veiliger verkeer, onder meer door afleiding van de mobiele telefoon tegen te gaan. Met de stimulering om groene daken aan te leggen draagt Interpolis bovendien bij aan de vermindering van overlast en schade door de toenemende overvloedige regenval.


Wij gaan onverminderd door met het ontwikkelen van aansprekende, vernieuwende diensten die naast grote maatschappelijke impact, ook waarde leveren voor Achmea. Daarom introduceren wij binnenkort het Achmea Innovation Fund dat vanaf 1 oktober 2019 groeikapitaal kan verstrekken aan ondernemingen die actief zijn op de domeinen gezondheid, mobiliteit, wonen en financiële oplossingen voor nu, straks en later. Het fonds richt zich op kansrijke initiatieven gebaseerd op opkomende technologieën in de Fintech en Insurtech die aansluiten bij onze strategische doelen. Het is de ambitie om het fonds op termijn te laten groeien naar een initiële omvang van €100 miljoen.


Ook financieel hebben we goede prestaties geleverd. We realiseren over de eerste helft van 2019 een toename van het operationele resultaat naar €284 miljoen en hiermee een stijging van de nettowinst tot €234 miljoen. De omzet is licht gegroeid naar €17,6 miljard en de kosten zijn gedaald. Met de kostendaling hebben we het eind 2016 gestelde doel, een kostenreductie van €200 miljoen in de strategische planperiode, gerealiseerd. Uiteraard behouden we onze focus op een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Zo houden we de premies voor onze klanten concurrerend en realiseren we voldoende resultaat om te herinvesteren in de beste producten en diensten. Onze solvabiliteit is robuust. Hierdoor kunnen onze klanten vertrouwen op onze gezonde financiële positie, zoals mag worden verwacht van een verzekeraar met een coöperatieve identiteit.”

Geplaatst op 15-08-2019

< VorigeVolgende >


Share on: