Overheidsbrede Cyberoefening “Wat zou jij doen?”

Op maandag 28 oktober vindt de Overheidsbrede Cyberoefening plaats in het Utrechtse Media Plaza. De cyberoefening richt zich op het delen van overheidsbrede kennis- en praktijkervaringen, maar vooral op het oefenen en het ervaren van een cyberincident. Er worden handvatten aangeboden hoe te handelen tijdens een crisissituatie. De organisatie is in handen van de directie Informatiesamenleving & Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Tijdens de oefening worden er antwoorden gegeven op verschillende vragen zoals:

  • Met wie zoek je onmiddellijk contact in het geval van een groot incident of cybercrisis?
  • Hoe kunnen Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten samenwerken om cybercriminaliteit te voorkomen?
  • Wat kun je als organisatie leren van cyberincidenten die in het verleden hebben plaatsgevonden?
  • Hoe kunnen organisaties zich beschermen tegen de cyberdreigingen van Internet of Things
  • Heeft u alles goed geregeld in uw organisatie om digitaal veilig te zijn?


Tijdens de cyberoefening zijn er verschillende break-outsessies, kan er worden gedaan aan serious gaming of het kraken van een escaperoom, lezingen kunnen worden bijgewoond en ook is er live een ernstige cyberoefening. Het complete programma kunt u inzien op de website www.weerbaredigitaleoverheid.nl.

Geplaatst op 06-08-2019


Share on: