Riskonet organiseert als eerste in Zuid-Afrika NFPA sprinklertrainingen

Tot nu toe kon men alleen een officiële NFPA-training volgen in de VS of Europa. Dit gaat veranderen omdat Riskonet nu ook een kantoor in Zuid-Afrika heeft. Iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de installatie en het testen van sprinklersystemen kan zich aanmelden voor de intensieve vijfdaagse NFPA-training die van 16 tot 20 september in Johannesburg wordt gehouden.


Eerste training in Afrika
"Als officiële NFPA-partner zijn we er trots op de eerste officiële NFPA-training op dit gebied op het Afrikaanse continent te kunnen aanbieden", zegt De Nooij, die persoonlijk betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de codes en normen van de NFPA. De Nooij, die een internationaal erkende expert is op het gebied van NFPA-normen en sprinklersystemen, verwacht grote belangstelling voor de cursus, die zal eindigen met een examen. "Samen met onze Zuid-Afrikaanse experts Chris Brits en Janet Short zien we hiervoor behoefte in de hele regio, dus ook in Mauritius, en in buurlanden zoals Mozambique en andere regio's in Sub-Sahara Afrika."
 

Doelgroep
Volgens De Nooij is de belangstelling voor deze training niet alleen zichtbaar bij technisch ontwerp- en installatiebedrijven. "Deze training wordt ook sterk aanbevolen voor werknemers en managers van brandweerorganisaties, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen, planbeoordelaars, ontwerpers, installateurs, verzekeringsmaatschappijen, risicoconsulenten en risicobeheerbedrijven." De Nooij is ook van mening dat meer kennis, begrip en overzicht van de kant van ontwikkelaars kan helpen het vertrouwen in brandbeveiligingsmaatregelen bij verzekeringsmaatschappijen te bevorderen. De training is zo opgezet dat het zowel ten goede komt aan deelnemers die alleen over basiskennis beschikken, maar ook zeker voor de zeer ervaren deelnemers.

 

Inhoud van de training
De training geeft deelnemers een idee over de organisatie en vereisten van NFPA 13, ze zullen leren hoe ze de gevarenclassificatie voor bedrijfsruimten kunnen bepalen en het zal hen updaten over de vereisten die NFPA stelt voor de verschillende elementen van sprinklersystemen. Verder behandelt de cursus verschillende soorten sprinklersystemen en hun werking, evenals de installatievereisten voor verschillende soorten sprinklers. Ten slotte leren de deelnemers eisen te stellen aan het systeemontwerp en de te leveren installatieproducten.

 

Hoge verwachtingen
De Nooij heeft hoge verwachtingen van de voordelen die de training in Zuid-Afrika oplevert. “Na het volgen van de cursus ben je volledig op snelheid op dit gebied. U zult betere systemen kunnen ontwikkelen en installeren, in die zin dat de systemen zijn afgestemd op de processen van de organisatie - niet dat de organisatie zich moet aanpassen aan de beperkingen van het sprinklersysteem. Naar mijn mening is dit een belangrijk punt om te overwegen. We zien vaak dat sprinklersystemen in gebouwen slechts matig zijn afgestemd op de daadwerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de ruimte en de goederen die daar worden opgeslagen. Deelnemers zullen kennis opdoen over deze NFPA 13-training die het dan mogelijk maakt om systemen beter af te stemmen op de werkelijke situatie, met maximale efficiëntie en effectiviteit. ”

 

De training
De internationaal erkende sprinkleropleiding wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met NFPA, de autoriteit op het gebied van brandpreventie die wereldwijd wordt erkend en geaccepteerd. NFPA-normen worden algemeen aanvaard en over de hele wereld toegepast. Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een certificaat van hun educatieve prestaties dat de verworven kennis van de cursus vermeldt.

 

Deelname
De training wordt gehouden in Johannesburg van 16-20 september. Wilt u een plaats reserveren voor deze training? Bezoek de website www.nfpa.eu en vul het registratieformulier in. Wij raden u aan zo snel mogelijk te registreren, omdat het aantal beperkt is.

 

Geplaatst op 08-08-2019

< VorigeVolgende >


Share on: