Sterke resultaten voor a.s.r. in de eerste zes maanden van dit jaar

Operationeel resultaat stijgt met 21,0% naar 459 miljoen euro (380 miljoen euro in 2018). De toename is voornamelijk gedreven door een sterk toegenomen resultaat in het segment Schade.

Het operationeel resultaat van het segment Schade is sterk toegenomen naar 122 miljoen euro (in 2018 was dit 66 miljoen), door een lagere schadelast van calamiteiten (stormschade is 20 miljoen euro lager dan vorig jaar) en goede resultaten in de productlijn AOV.

Vandaag kondigt a.s.r. de overname van Veherex aan, een inkomensverzekeraar gericht op de bedrijfssectoren spoorwegen en openbaar vervoer. Bruto geschreven premies bedroegen 15 miljoen euro in 2018.
 

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘Ik ben trots op het resultaat dat we in de eerste zes maanden van dit jaar hebben gerealiseerd. De gedisciplineerde executie van onze strategie, de inzet van onze medewerkers en de focus op operationele effectiviteit heeft tot een sterke stijging van het operationeel resultaat geleid. Het operationele rendement op het eigen vermogen is met bijna 17% op jaarbasis ruim boven onze doelstelling en onze Solvency II ratio volgens de standaard formule is met 191% robuust.

 

a.s.r. heeft in de eerste helft van dit jaar haar positie als inkomensverzekeraar en dienstverlener op duurzame inzetbaarheid verder verbeterd met de overname van Loyalis, de uitbreiding van het belang in HumanTotalCare en de samenwerking met Discovery. Ik kijk uit naar de introductie van het Vitality programma, dat onderdeel is van onze dienstverlening op het gebied van duurzame inzetbaarheid, in de tweede helft van het jaar.

 

Ook de overname van Veherex, die we vandaag aankondigen, past goed binnen onze acquisitiestrategie en hiermee versterkt a.s.r. haar marktpositie in dit domein. We verwelkomen de klanten van Veherex en het is onze ambitie om een langdurige relatie met hen aan te gaan. Het is ons plan om Veherex te integreren in Loyalis om zo gebruik te maken van de specifieke ervaring van Loyalis in het bedienen van semipublieke instellingen en het aanbieden van maatwerkoplossingen.

 

Ik ben ook trots op de acquisitie van de verzekeringsactiviteiten van VvAA, die we in juli aangekondigd hebben. Met de verkoop van de spaarportefeuille van a.s.r. bank onderstrepen we onze focus op activiteiten die voor ons waarde genereren.

 

Ons profiel als duurzame verzekeraar vinden we belangrijk en daarom zijn we blij met de erkenning voor onze initiatieven op dit gebied. Recent heeft VBDO a.s.r. aangewezen als de verzekeraar met het best ontwikkelde verantwoord beleggingsbeleid van Nederland. Ook zien we dat a.s.r. steeds beter beoordeeld wordt in diverse benchmarks, zoals bijvoorbeeld in de FTSE4Good en het assessmentrapport van de UNPRI. Duurzaamheid nemen we actief mee in onze productontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de Verduurzamingshypotheek, waarbij het mogelijk is geld te lenen, specifiek voor het financieren van energiebesparende maatregelen in, om en aan de woning.

 

Het segment Schade heeft bijna een verdubbeling van het operationele resultaat gerealiseerd. Bij alle onderdelen zien we verbeteringen in de performance. In het eerste half jaar realiseerden we een combined ratio van 93,5% terwijl de organische groei van de bruto geschreven premies 3,3% bedroeg, inclusief de sanering van de Generali Nederland portefeuille.

 

In het segment Leven leidt de hogere investment marge, inclusief de bijdrage van Generali Nederland, tot een stijging van de operationele winst. De bruto geschreven premies van het DC-product Werknemers Pensioen zijn toegenomen met 55%. Samen met de premies van Loyalis compenseert dit gedeeltelijk de daling van premies afkomstig van Individueel Leven en Pensioen DB.

 

Asset Management laat een verbetering zien met een stijging van fee-inkomsten door nieuwe klanten en een stijging van de aan ons toevertrouwde middelen in de beleggingsfondsen. Het succes van ons hypotheekfonds, waar institutionele klanten in kunnen beleggen, houdt aan. De mijlpaal van €3 miljard fondsvermogen is inmiddels in zicht. Ik ben enthousiast over de oprichting van het Dutch Science Park Fund. Met dit nieuwe product levert a.s.r. real estate een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse kennissector.

 

In de eerste helft van 2019 zijn we erin geslaagd de integratie van Generali Nederland zo goed als volledig af te ronden. Nu resteert nog het laatste deel van de integratie van Pensioenen. Wij verwachten die begin volgend jaar succesvol af te ronden. Daarmee overtreft de overname van Generali Nederland onze initiële verwachtingen. De integratie van Loyalis is nu onderhanden en verloopt volgens plan.

 

Vooruit kijkend zijn wij positief over commerciële en operationele vooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar. De ontwikkelingen op de financiële markten en in het bijzonder de impact van de uitzonderlijk lage rente houden we scherp in de gaten.Tegelijkertijd blijven we belangstelling hebben voor groei door middel van kleine en middelgrote overnames. Onze sterke kapitaalspositie geeft hiervoor voldoende ruimte. We blijven ons kapitaal rationeel alloceren en we zullen in de tweede helft van dit jaar ons kapitaalbeleid tegen het licht houden.’

Geplaatst op 23-08-2019

< VorigeVolgende >


Share on: