Twee nieuwe commissarissen bij ASR Nederland N.V.

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) is voornemens om tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) op 30 oktober 2019 Gisella van Vollenhoven en Gerard van Olphen voor te dragen als leden van de Raad van Commissarissen van ASR Nederland N.V. (a.s.r.). De Nederlandsche Bank heeft goedkeuring verleend voor beide benoemingen.


Foto: Gerard van Olphen

Gisella van Vollenhoven (1970) begon haar loopbaan in 1994 bij ING en was onder meer Manager Corporate Accounts Employee Benefits bij NN en later Senior Manager Credit Riskmanagement en Head Model Validation Corporate Riskmanagement bij ING. Sinds 2013 werkte Gisella bij De Nederlandsche Bank waar zij van 2014 tot 2017 Directeur Divisie Toezicht Onsite en Expertise Banken was en van 2017 tot april 2019 Directeur Divisie Toezicht Pensioenen. Gisella is lid van de Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw en tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie. De benoeming van Gisella is op voordracht van de ondernemingsraad van a.s.r.

 

Gerard van Olphen (1962) begon zijn loopbaan in 1985 bij AMRO Bank en was daarna Manager Financiële Informatie en Chief Finance & Risk Officer bij Reaal Verzekeringen, CFO bij NIB Capital en CEO bij NIBC Asset Management. Van 2002 tot 2013 was hij Chief Finance & Risk Officer bij Achmea, waar hij in 2008 ook werd aangesteld als vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. In 2013 werd hij op verzoek van het ministerie van Financiën direct na de nationalisatie voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS Reaal. Deze functie heeft hij uitgeoefend tot 2015 (toen Vivat). Sinds maart 2016 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van APG. Daarnaast is hij is lid van de Raad van Toezicht van de Hartstichting en Lid van de Raad van Toezicht bij Netspar. De afgelopen periode was Gerard ook voorzitter van de Taakgroep Financiën die de onderhandelaars van het Klimaatakkoord gevraagd en ongevraagd adviseerde over de mogelijkheden om de plannen van het Klimaatakkoord te financieren en om de transitie te versnellen.

 

Kick van der Pol, voorzitter RvC a.s.r.: ‘Met de komst van Gisella en Gerard wordt de RvC versterkt door twee goede leden die veel ervaring en expertise meebrengen. Gisella is een expert op het gebied van financiën, risicomanagement en toezicht en Gerard voegt kennis toe op het terrein van de sector, het besturen van financiële instellingen, klantgerichtheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik ben blij dat zij zich willen inzetten voor a.s.r.’

 

a.s.r. houdt op 30 oktober a.s. een BAVA waarin aandeelhouders hun stem kunnen uitbrengen over beide benoemingen. Na benoeming door de BAVA zullen beide kandidaten per 30 oktober toetreden tot de Raad van Commissarissen. De oproeping en de bijbehorende documenten voor de BAVA worden dinsdag 17 september gepubliceerd.

 

Na de benoeming van Gisella van Vollenhoven en Gerard van Olphen bestaat de RvC uit zes leden:

  • Kick van der Pol (voorzitter)
  • Cor van den Bos
  • Herman Hintzen
  • Sonja Barendregt
  • Gisella van Vollenhoven
  • Gerard van Olphen

 

Tijdens de AvA in 2020 zal Cor van den Bos aftreden als commissaris van a.s.r. conform het rooster van aftreden. Hij is commissaris sinds december 2008.

Geplaatst op 23-08-2019

< VorigeVolgende >


Share on: