Verschuivingen in schade-oorzaken en schadelast Propertymarkt

In de Propertymarkt hebben schades met brand als oorzaak de afgelopen vijf jaar het grootste aandeel in de totale particuliere schadelast, gevolgd door waterschade. Ook bij bedrijven is brand de nummer 1 schade-oorzaak. Opvallend is dat de totale schadelast steeds volatieler wordt als gevolg van extremere weersomstandigheden. Dit is een van de conclusies uit het Trendrapport Property van CED.

Schade-oorzaken in beeld
De afgelopen vijf jaar hebben schades met brand als oorzaak het grootste aandeel in de totale particuliere schadelast (33%), gevolgd door waterschade (26%), diefstal & inbraak (16%) en stormschade (13%). Het aantal diefstal- en inbraakschades laat een duidelijke daling zien: in 2014 waren er nog 70.000 diefstal-en inbraakschades, terwijl dit in 2018 is afgenomen tot 52.000 (-26%). Bij alle overige schade-oorzaken is het aantal schades de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven of zelfs gestegen. Bij bedrijven nemen kostbare brandschades toe in aantal en verhogen de zakelijke schadelast. Het aantal zakelijke schades met brand als oorzaak is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld van 21.600 in 2014 naar 41.000 in 2018.
 
Geen structureel stijgende schadelast, wel meer volatiliteit
De ‘Brand branche’ krijgt jaarlijks te maken met gemiddeld 1,4 miljoen schades die gezamenlijk
een totaal schadevolume hebben van € 2,3 miljard. De totale schadelast kende de afgelopen vijf jaar geen structureel stijgende trend. Wel fluctueert deze steeds meer van jaar tot jaar door steeds extremere weersomstandigheden. Was er in 2017 ‘slechts’ € 57 miljoen aan stormschade, in 2018 was dat maar liefst € 505 miljoen. Deze piek is voor 95% toe te schrijven aan één enkele storm, de Westerstorm die op 18 januari ons land aandeed. Daarnaast was 2018 een uitzonderlijk droog jaar. Dat zorgde voor schade aan funderingen en verzakkingen van gebouwen en huizen en zorgden voor verminderde gewasopbrengsten bij landbouwondernemers in met name Zuidoost-Nederland. 2018 is illustratief voor de relatie tussen de volatiliteit van de schadelast en het weer. Dit leidt tot grote verschillen in schadelast tussen de jaren. Nu extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen en in hevigheid toenemen, kampt de branche met een structurele uitdaging, zo concludeert CED in haar laatste Trendrapport Property. Het volledige Trendrapport is tedownloaden op www.ced.nl/trendrapport.
 
Geplaatst op 01-08-2019

< VorigeVolgende >


Share on: