Zonnepanelen op zee binnenkort realiteit

Een consortium van Tractebel, Jan De Nul Group, DEME, Soltech en Universiteit Gent kondigt de lancering aan van een innovatief project op het vlak van zonnetechnologie op zee.

De partners zijn er rotsvast van overtuigd dat fotovoltaïsche zonnepanelen op zee één van de belangrijkste bronnen van groene energie zijn voor de toekomst. Als dit op diezelfde locatie gecombineerd wordt met aquacultuur en offshore windenergie, dan maakt deze innovatieve technologie het bovendien mogelijk om de beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken.

De partners van het consortium brengen alle nodige vaardigheden en expertise bijeen om van dit innovatieve project een succes te maken. Terwijl Tractebel een sterke reputatie geniet in engineering voor fotovoltaïsche technologie en offshore engineering, zijn DEME en Jan De Nul Group weer uiterst ervaren in werkzaamheden op zee en zijn ze betrokken bij de ontwikkeling en installatie van heel wat windparken. Soltech is expert in gespecialiseerde fotovoltaïsche zonnepanelen en de Universiteit Gent is één van de toonaangevende kenniscentra inzake offshore engineering, aquacultuur en ecosysteemstudies.


Een gezamenlijk initiatief van industrie en overheid
Het consortium werd, onder leiding van Tractebel, opgericht in het kader van de Vlaamse Blauwe Cluster en wordt sterk ondersteund door VLAIO. Dit project beschikt over een budget van ongeveer 2 miljoen euro, wat het resultaat is van een samenwerking tussen bedrijven in de industrie en overheidssteun. Met die middelen wil het consortium nieuwe concepten ontwikkelen en testen uitvoeren in het laboratorium en in de praktijk om zo de eerste stappen te zetten in de richting van de commercialisering van de technologie.  


Een baanbrekende oplossing
De partners van het consortium zijn de eersten in België die onderzoek doen naar deze oplossing voor offshore zonne-energie. Het is hun ambitie om als eerste offshore zonne-energieparken op te zetten in de Noordzee, eventueel in combinatie met windparken en/of aquacultuur. Op die manier positioneren de partners zich binnen deze nieuwe en snel evoluerende markt. 

Geplaatst op 07-08-2019

< VorigeVolgende >


Share on: