Adviescollege Stikstofproblematiek presenteert vandaag advies

Vandaag woensdag 25 september presenteert het Adviescollege Stikstofproblematiek (de ‘commissie Remkes’) de aanbevelingen hoe op korte termijn om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Johan Remkes, voorzitter van de commissie, presenteert de adviezen in Nieuwspoort en overhandigt het adviesrapport aan de opdrachtgever, minister Carola Schouten van LNV.

Op 17 juli jl. is het Adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld door de minister van LNV. De belangrijkste vraag aan de commissie is hoe op korte termijn toestemming gegeven kan worden aan activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken en daardoor een bedreiging zijn voor kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000). Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS mag niet meer gebruikt worden om vergunningen af te geven voor projecten die stikstofuitstoot veroorzaken.

Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag 

U kunt de presentatie ook volgen via een livestream op www.nieuwspoort.nl.

Programma (indicatief) 17.30 – 18.00 uur

  • Toelichting op het rapport door commissievoorzitter Johan Remkes
  • Overhandiging van het rapport aan minister Carola Schouten van LNV
  • Reactie minister Carola Schouten van LNV
  • Afsluiting presentatie


 

 

Geplaatst op 25-09-2019


Share on: