CED Forensic behoort tot select gezelschap van Nederlandse Keurmerkhouders

CED Forensic is in de loop der jaren gegroeid tot het grootste particulier onderzoeksbureau van Nederland, met onderzoeken voor verzekeraars en financiële dienstverleners. Sinds 2010 mag CED Forensic het Keurmerk NVB voeren. Daarmee is CED Forensic één van de weinige onderzoeksbureaus in Nederland die zich Keurmerkhouder mogen noemen. De Privacygedragscode vormt een belangrijk onderdeel van dit keurmerk, dat CED ook de komende drie jaar weer mag voeren.

Gerard Kerpershoek, Teammanager Forensic: "Het Keurmerk van de Nederlandse Veiligheids Branche (NVB) houdt in dat CED Forensic voldoet aan de wet- en regelgeving voor particuliere onderzoeksbureaus en aan de kernwaarden kwaliteit, professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid. Het Keurmerk toont dat we onze processen op orde hebben en dat we ook op andere punten voldoen aan de strenge NVB-eisen, zoals de juiste toepassing van de Privacygedragscode. Daarmee behoren we tot een van de weinige onderzoeksbureaus die dit keurmerk mogen dragen."
 
Opnieuw bevestigd
Omdat het Keurmerk de Privacygedragscode omvat, hebben opdrachtgevers een extra waarborg dat de onderzoeksmethoden en onderzoeksmiddelen in overeenstemming zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Keurmerkhouders krijgen jaarlijks een controle-audit. En elke drie jaar moet het Keurmerk opnieuw worden behaald. In juni kreeg CED Forensic een hele dag lang zo’n hercertificeringsaudit, uitgevoerd door een onafhankelijke auditor. Daarna werd positief advies uitgebracht. "Als CED Forensic zijn we trots dat we het certificaat weer mochten ontvangen," zegt Gerard Kerpershoek. "Onze forensisch professionals leveren goed werk en halen keer op keer de onderste steen boven in hun onderzoeken. Of het nu gaat om brand, bedrijfsaansprakelijkheid, verkeersongevallen, letselschade, fraude of diefstal. Wij zien het Keurmerk NVB als een mooie extra garantie op kwaliteit."
Geplaatst op 20-09-2019

< VorigeVolgende >


Share on: