De Schademarkt groeit met 3.2% in 2019

De Schademarkt groeit met 3.2% in 2019, zo blijkt uit nieuwe ramingen van Baken Adviesgroep. Nu de resultaten in de Motorbranche verbeteren, lijken de grote premieverhogingen te stagneren. Deze nieuwe ramingen verschenen in de tweede update van het Marktrapport Schade 2019 van Baken Adviesgroep.

Groei Schademarkt 3,2% in 2019
Op basis van de jaarverslagen van verzekeraars wordt in een eerste update de groei van de Schademarkt in 2018 op 4% geschat. Uit de nieuwe DNB-cijfers van augustus blijkt deze groei in lijn hiermee uit te komen op +4,8%. Op basis van de laatste DNB-cijfers wordt  voor 2019 een groei van de Schademarkt van +3,2% verwacht. 


Premievolume Motorbranche
Het premievolume in de Motorbranche groeide in 2018 met +5,7% en bereikt als gevolg een omvang van 5 miljard euro. De branche is daarmee goed voor 38% van de Schademarkt. De premieverhogingen van de afgelopen jaren hebben een belangrijke rol gespeeld in de volumegroei. Nu de resultaten in de Motorbranche verbeteren, lijken deze grote premieverhogingen achter ons. Samen met een afvlakkende groei van het wagenpark leidt dit de komende jaren tot een stijging van het premievolume, dat naar verwachting rond de 4% zal liggen. 


Aantal bestelauto’s doorbreekt voor het eerst de 900.000
Het totale aantal personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s stijgt in 2019 naar verwachting met +1,6%, tot 9.6 miljoen voertuigen. Het aantal bestelauto’s doorbreekt dit jaar voor het eerst de 900.000. Zoals verwacht in eerdere ramingen, zet de groei van het aantal bestelauto’s de komende jaren door. 


Het aantal personenauto’s groeit een stuk minder hard dan de bestelauto’s. Een verklaring voor deze afnemende groei is de stagnerende verkoop van personenauto’s. Elke maand van 2019 kent een lager aantal nieuw verkochte personenauto’s dan vorig jaar. Afnemende verkoop van personenauto’s wordt veelal geassocieerd met een terugval in de economische groei.

Langetermijntrends: leasing en deelauto’s groeien verder naar elkaar.
Uit een pilot van deelauto-platform SnappCar blijkt dat leaseauto-bezitters hun auto bijna twee keer zo vaak delen als delers met een eigen auto. De combinatie leasing en deelauto kan een significante bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van een deelauto-ecosysteem. 

SmartHome: Smartspeakers worden opgevolgd door Smartdisplays.
In navolging van Amazon’s Echo Show lanceren ook Google en Facebook smartdisplays. Het toevoegen van beeld aan de SmartHome-interactie creëert nieuwe mogelijkheden voor shopping. Tegelijkertijd spelen smartdisplays, door hun camera-functie, in op één van de voornaamste wensen van consumenten met betrekking tot SmartHome: veiligheid. De camera-functie schuurt echter ook tegen bekende privacyvraagstukken aan. 

Geplaatst op 30-09-2019


Share on: