Klimaat centraal in beleggingsbeleid Achmea

Afgelopen voorjaar heeft Achmea haar maatschappelijk verantwoord beleggen beleid aangescherpt en verdere verbeteringen doorgevoerd. Klimaat staat hierbij centraal. Bestuursvoorzitter Willem van Duin: "Een belangrijke aanpassing in ons beleid is dat we niet langer beleggen in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet halen uit kolen of uit de winning van olie uit teerzanden."

Foto: Willem van Duin

Hiermee wil Achmea een signaal afgeven aan de grootste vervuilers dat ze actie moeten ondernemen. Dit en meer is te lezen in de halfjaarrapportage maatschappelijk verantwoord beleggen die Achmea vandaag heeft uitgebracht.

Achmea zorgt via haar beleggingsbeleid voor een bijdrage aan de overgang naar een klimaat-neutrale economie. Als belegger heeft Achmea invloed op andere ondernemingen die gerelateerd zijn aan klimaatverandering. De aanscherping van ons beleggingsbeleid volgt op de ondertekening van de klimaatdoelstellingen van Parijs en de ambities van het Kabinet hierbij. Recent committeerde Achmea zich samen met een aantal andere financiële instellingen, bovendien aan het Klimaatakkoord. Van Duin: "In de komende periode blijven wij hard werken om met onze beleggingen nog meer maatschappelijke impact te maken. Onder andere ons engagement programma is een belangrijk instrument, waarbij we met bedrijven in gesprek gaan aan om hen aan te sporen om een meer verantwoorde bedrijfsvoering uit te oefenen." 

Over Achmea’s beleggingen
Achmea is een grote verzekeraar en pensioenfondsbeheerder en daarmee een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. Daarnaast beleggen we het vermogen dat klanten – via Achmea’s eigen vermogensbeheerder Achmea Investment Management - aan ons toevertrouwen. Bijvoorbeeld het vermogen van pensioenfondsen waarvoor wij het beheer uitvoeren of het vermogen van de beleggingsrekeningen van onze klanten. Wij investeren de premies van klanten – uit onder meer verzekeringen of pensioenopbouw – en beheren zo als groep inmiddels meer dan 140 miljard euro.

 
Geplaatst op 27-09-2019

< VorigeVolgende >


Share on: