RABS opent seizoen met algemene ledenvergadering

In het Rotterdam Marriot Hotel was de eerste bijeenkomst na de zomer en tevens de algemene ledenvergadering van de Rotterdamse Assurantie Bank Societeit (RABS). Tijdens deze vergadering werden de jaarstukken van 2018/2019 besproken en is het nieuwe bestuur benoemd.

Samenkomst was in het foyer van het Marriot hotel, waarna de vergadering in een van de zalen werd gehouden. Het nieuwe bestuur werd aangekondigd door aftredend voorzitter Patrick Neeleman (Belfor).
Piet van Dalen (ART salvage) wordt de nieuwe voorzitter van de RABS,  hij nam het woord over en bedankte het oude bestuur voor hun geweldige inzet in de afgelopen vijf jaar en de positieve ontwikkelingen van de RABS in de afgelopen jaren. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf personen, penningmeester Henny de Jong blijft nog twee jaar aan om de zaken zo goed mogelijk over te dragen aan het nieuwe bestuur.
 
Na de vergadering was er een gezamenlijk diner en was er voldoende gelegenheid om elkaar uitgebreid te spreken over ontwikkelingen in de branche en de afgelopen zomerperiode.
 
Dit nieuwe seizoen zijn vier nieuwe leden aangesloten bij de RABS.
Indien u ook geïnteresseerd bent in een lidmaatschap stuur dan een mail naar: info@rabs.nl
 
Agenda nieuwe seizoen.
20 november     Bijeenkomst met gastspreker
  8 januari           Nieuwjaarsborrel
18 maart            Surprisebijeenkomste
13 mei                Bijeenkomst met gastspreker
17 juni                Zomerborrel
Geplaatst op 20-09-2019

< VorigeVolgende >


Share on: