Wat er wel wordt gedaan aan klimaatverandering

Tijdens de Climate Action-top van de VN, voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering van de VN in New York, werd landen gevraagd over hun klimaatplannen te vertellen. Ook werd hun verzocht vooral te delen wat er wél goed gaat en om de klimaatdoelen sneller te halen.

Dat de extra Climate Action-top nodig is, mag duidelijk zijn, na een zomer vol hitterecords en het feit dat de afgelopen vijf jaar de warmste ooit waren (de gemiddelde temperatuur lag 0,2 graad hoger dan in 2011-2015). Ook rekenden wetenschappers bankiers en ministers voor hoe duur het wordt de schade daarvan op te vangen, afgelopen zondag in New York.

19 biljoen dollar aan klimaatschade
Volgens Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England, zijn die gevolgen af te lezen uit de stijgende uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen (140 miljard in 2017), maar is vooral de onverzekerde schade in veel ontwikkelingslanden enorm: "In de landen die het meest worden getroffen door klimaatverandering is de verzekeringsgraad maar 1 procent." Volgens hem bedraagt de behoefte aan investeringen om infrastructuur te beschermen tegen natuurrampen mogelijk 19 biljoen dollar in de komende tien jaar.

Meer geld voor een warmere wereld 
Vervolgens beloofde een coalitie van landen, waaronder Nederland, meer geld uit te geven aan de aanpassing aan een warmere wereld. Omdat het geld niet allemaal van overheden kan komen, gaat het ‘Initiative on Closing the Investment Gap for Sustainable Infrastructure (het CIG-initiatief) een project uitbreiden dat zakelijke investeerders moet koppelen aan overheidsprojecten op klimaatgebied die winstgevend kunnen zijn, zoals zonnecentrales en treinverbindingen.


EU klimaatneutraal 
Een dergelijk initiatief past mooi binnen de ambitie van de EU om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden in de wereld: een belangrijke taak waar Frans Timmermans, de beoogde nieuwe klimaatcommissaris, de handen voor op elkaar moet krijgen bij alle 27 EU-lidstaten. Zo heeft Duitsland onlangs een klimaatakkoord gesloten, net als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen, kwamen ook al over de brug. Hoe ziet het Nederlandse commitment eruit?

Commitment en preventie 
Nederland heeft drie belangrijke visitekaartjes: allereerst is er onze brede poldercultuur, waar het Nationale Klimaatakkoord en het afgeleide commitment financiële sector voorbeelden van zijn. Daarnaast heet Nederland steun voor arme landen die de strijd aangaan tegen klimaatverandering (met als voorbeeld het IMVO-convenant voor de verzekeringssector). Tot slot zetten verzekeraars zich in voor preventie- en adaptiemaatregelen, om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan via concrete initiatieven zoals tuinen tegelvrij en groene daken.

Schade voorkomen 
Er wordt ook volop ingezet op preventie om schade te voorkomen, bijvoorbeeld aan de hand van heldere infographics zodat je weet tegen welke klimaatrisico’s je verzekerd bent, en wat je zelf kan doen om schade te voorkomen. Dat deze schade groter wordt, bleek in 2016 al uit door het Verbond gepubliceerde rapport ‘Hoofd boven water’. Maar ook het recent gesloten partnership van het Verbond met CED helpt hierbij door een branche overstijgend, open platform te creëren waarbij kennisdeling centraal staat, juist op het gebied van klimaatverandering.
Geplaatst op 24-09-2019

< VorigeVolgende >


Share on: