a.s.r. breidt als eerste verzekeraar overstromingsdekking uit

a.s.r. breidt als eerste verzekeraar in Nederland de verzekeringen voor gebouwen en roerende goederen uit met een overstromingsdekking. Hierdoor zijn klanten van a.s.r., zowel particulier als zakelijk, vanaf 1 januari 2020 automatisch beter verzekerd voor schade bij overstromingen. a.s.r. speelt hiermee in op de klimaatverandering.

Momenteel is er een gat tussen wat de overheid kan uitkeren bij schade door een overstroming volgens de wet, en voor welke overstroming de klant nu verzekerd is. Als verzekeraar wil a.s.r. maatschappelijk relevant zijn. Dit doen zij onder andere door oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Door klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen toe.

Daarom geldt per 1 januari 2020 voor alle particuliere en zakelijke klanten een automatische uitbreiding van hun huidige neerslagdekking. Dit geldt voor de Woonhuis-, Inboedel-, Recreatiewoning-, Bedrijfsgebouwen, Roerende Zaken- en Inventaris-Goederenverzekering. Met de uitbreiding van deze neerslagdekking is de klant verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, als gevolg van overstroming door het falen van een niet-primaire waterkering.

Voor de particuliere verzekeringen wordt de dekking opgenomen in de voorwaarden van de Woonhuis-, Inboedel- en Recreatiewoningverzekering. Voor de zakelijke verzekeringen wordt de dekking opgenomen in de voorwaarden van de (agrarische) Bedrijfsgebouwen-, Roerende Zaken- en Inventaris-Goederenverzekering.
 

Primaire- versus niet-primaire waterkeringen
Met waterkeringen bedoelen zij objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, het IJsselmeer of een grote rivier zoals de Rijn. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet, bijvoorbeeld keringen langs regionale rivieren of kanalen.

Geplaatst op 15-10-2019


Share on: