Bijeenkomst NIS VVAA/Medirisk

Op 3 oktober waren de leden van het NIS te gast bij VVAA/MediRisk in Utrecht. Het was een mooie medische avond waarbij veiligheid, samenwerking en leren van dingen die anders gaan dan verwacht, centraal stonden.

De eerste spreker was Prof. Dr. S.G. Oei, gynaecoloog in het Maxima Medisch Centrum. Dr. Oei is hiernaast hoogleraar bij de TU in Eindhoven, waar hij zich bezighoudt met innovatie op het gebied van veilige geboortezorg. Hij vertelde de aanwezigen onder andere over hoe om te gaan met moeilijke situaties bij bevallingen en betrok daarbij de training van piloten in de luchtvaart. Piloten trainen met een team in een flightsimulater. Dr. Oei traint teams in de verloskunde in een simulatieomgeving. Hij vertelde dat je fouten kan voorkomen door niet alleen de arts maar het hele team te trainen. 
 

Leren van elkaar
Klinisch verloskundige Sanne Sarphatie-Rommens (werkzaam in de Tergooi ziekenhuizen) vertelde over de impact van een incident op de zorgverlener en het belang van debriefing tijdens of na een bevalling. Vertel wat er is gebeurd en waarom je bepaalde keuzes wel of niet hebt gemaakt. Leer van elkaar maar steun elkaar ook. 

Tot slot werd er casuïstiek uit de medische aansprakelijkheidspraktijk besproken door dokter Oosterbaan, medisch adviseur bij MediRisk/VVAA en tot vorig jaar gynaecoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis. De aanwezigen werden actief betrokken in de lezing. Wat ging er in de specifieke casus goed, wat kon er beter en wat ging er fout. Manager VVAA Angelo Martina en voorzitter van het NIS Annemiek van Reenen-ten Kate sloten de bijeenkomst af met een dankwoord aan de sprekers en alle aanwezigen. 
 

NIS bijeenkomst 6 november 2019 bij RADAR
Op 6 november a.s. is het NIS te gast bij RADAR arbeidsdeskundig bureau in Ettenleur. Die avond staat communicatie centraal. Communicatiedeskundige Machteld Stilting legt uit hoe het komt dat we elkaar vaak zo slecht begrijpen. En wat je kunt doen om het contact prettiger en effectiever te maken. Ook in situaties waarin je bijvoorbeeld te maken hebt met een gesprekspartner die hersenletsel heeft opgelopen. NIS leden kunnen zich voor deze bijeenkomst nog opgeven via https://nis-letsel.nl/evenementen/.

 
Geplaatst op 11-10-2019


Share on: