De Letselschade Raadsdag op 21 november 2019

Op donderdag 21 november 2019 is de 11e editie van De Letselschade Raadsdag, met als thema Kaf en Koren. Het accent van deze dag zal liggen op het benadrukken en koesteren van de kwaliteit van partijen die betrokken zijn bij het letselschade-regelingsproces.

Het kaf van het koren scheiden, tijdens een middagvullend programma staat het thema 'kwaliteit' centraal.

Ook dit jaar zullen diverse projectgroepleden de aftrap doen. Zij laten zien hoe binnen De Letselschade Raad kwaliteit wordt gewaarborgd, door u bij te praten over de diverse lopende projecten tijdens een ‘Rondje langs de velden’.

Diverse sprekers zullen hun visie op kwaliteit geven op gebied van luisteren, harmonie-oplossingen, hoe kwaliteit (h)erkennen etc. Tijdens een ronde parallelsessies wordt een aantal van die onderwerpen verder uitgediept en is er aandacht voor effectieve communicatie en luisteren zonder woorden. De geëvalueerde en geactualiseerde Richtlijn Overlijdensschade en de auditcyclus van het Register Letselschade zullen eveneens in de parallelsessies worden behandeld. Wilt u ervaren hoe het is om in fysieke zin in harmonie tot samenwerking te komen? Dan kunt u meedoen aan de workshop Bodyboxx. U slaat uw opponent niet KO, maar werkt juist samen!

De dag wordt afgesloten met een moment waarin dit alles samen zal komen. De aankondiging van het Nationaal Keurmerk Letselschade door Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Met elkaar kan men zien waar een relatief kleine sector groot in kan zijn. De locatie van de Raadsdag is daarop afgestemd: Madurodam in Den Haag. Let op: speciaal voor de deelnemers van de Raadsdag is het park al eerder (10:30 uur) open!

Ook kunt u na afloop van het programma nog het schitterend verlichte miniatuurpark bezoeken.

Donderdag 21 november 2019 vanaf 10.30 uur bij Madurodam. Heeft u interesse om deze dag bij te wonen, meldt u zich dan aan via www.deletselschaderaadsdag.nl

U kunt deelnemen aan de Raadsdag als u beroepsmatig te maken heeft met Letselschadeafwikkeling of beleidsontwikkeling op dit gebied. 

Geplaatst op 14-10-2019


Share on: