Doden en gewonden in het wegverkeer

In 2018 waren er 678 dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen. Daarmee is dit aantal 11 procent hoger dan in 2017, toen er 613 verkeersdoden vielen te betreuren. Dit is de grootste toename sinds 1989. Vergeleken met 20 jaar geleden is het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen met bijna 60 procent afgenomen.

In 1998 vielen 1.149 dodelijke slachtoffers in het verkeer, tegenover 678 in 2018. De daling vond voornamelijk plaats in de periode tot en met 2014, toen het aantal verkeersdoden bijna halveerde naar 570. Sinds 2014 is er echter weer sprake van een stijging. Het aantal verkeersdoden was niet zo hoog sinds 2009.

Het aantal ernstig gewonden in het verkeer in 2017 is naar schatting 20.800. Een jaar eerder waren dat er nog 21 400. De afname van 3 procent valt binnen de onzekerheidsmarge van de schattingen. Dit betekent dat het verschil op toeval kan berusten. Over de jaren heen zijn er duidelijkere verschillen. Van 2000 tot en met 2006 lag het aantal ernstige verkeersgewonden steeds rond de 15 duizend. Tussen 2006 en 2011 nam dit aantal toe tot bijna 20 duizend. Hoewel er in 2012 en 2013 minder ernstig verkeersgewonden werden geregistreerd, zette de stijging in de daaropvolgende jaren toch door. Vanaf 2014 zijn er gemiddeld 21 duizend ernstige verkeersgewonden per jaar.
 

Automobilisten en fietsers
Twee derde van de verkeersdoden in 2018 was inzittende van een personenauto of nam deel aan het verkeer op de fiets. Er vielen 233 verkeersdoden onder bestuurders en passagiers van personenauto’s, 16 procent meer dan in 2017. Onder fietsers steeg het aantal dodelijke slachtoffers met 11 procent naar 228. Terwijl in 2017 voor het eerst de meeste verkeersdoden onder fietsers te betreuren waren, viel het grootste aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2018 onder inzittenden van personenauto’s.

Het aantal verkeersslachtoffers dat omkwam tijdens het gebruik van een gemotoriseerd invalidenvoertuig (scootmobiel), nam toe. In 2017 waren er 25 dodelijke slachtoffers onder deze verkeersdeelnemers, in 2018 steeg het aantal naar 44. Onder voetgangers en verkeersdeelnemers op motorfietsen, bromfietsen/snorfietsen en brommobielen nam het aantal dodelijke slachtoffers ten opzichte van 2017 met gemiddeld 13 procent af.


Meeste verkeersdoden in Noord-Brabant
Net als in 2017 vielen in 2018 de meeste dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen in Noord-Brabant: 150. Dat is de helft meer dan in 2017, toen er 98 dodelijke verkeersslachtoffers waren. In Overijssel en Utrecht nam het aantal verkeersdoden het meest af, gemiddeld met 22 procent. In Flevoland waren 10 verkeersdoden, net zoveel als in 2017, het laagste aantal van alle provincies. 

Ook naar inwoneraantal was Noord-Brabant de provincie met de meeste dodelijke verkeersslachtoffers, bijna 6 per 100 duizend inwoners. In Drenthe, Zeeland en Limburg vielen relatief veel verkeersdoden, ruim 5 per 100 duizend inwoners. In Flevoland was dit relatieve aantal met 2,4 het laagst.

 

Geplaatst op 10-10-2019


Share on: