Goede voorbereiding op brexit blijft hard nodig

De AFM blijft het belang van een goede voorbereiding op brexit benadrukken. Het risico op een no-deal brexit per 31 oktober 2019 is nog steeds aanwezig. Een no-deal brexit, zonder nadere afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) en zonder overgangsregeling, kan ondernemingen en hun klanten direct raken.

Ga na of uw onderneming goed is voorbereid
Hoewel veel partijen al voorbereidingen hebben getroffen, blijft het noodzakelijk oog te houden voor onvoorziene omstandigheden en volatiliteit op financiële markten. Levert u diensten aan Nederlandse klanten in het VK? Of werkt u samen met ondernemingen in het VK? Bekijk de informatie op de website en ga na of uw onderneming goed is voorbereid.


Dienstverlening aan VK klanten na brexit
Wanneer het VK zonder overgangsregeling de EU verlaat, dan kunnen Nederlandse marktpartijen mogelijk niet langer diensten verlenen aan hun klanten. U leest hier meer over deze situatie en hoe u zich kunt voorbereiden.


Uitbesteding aan VK-partijen na brexit
Werkt u samen met ondernemingen in het VK? Als u bepaalde activiteiten aan hen uitbesteedt of diensten van hen ontvangt (bijvoorbeeld vermogensbeheer), dan is dit na brexit misschien niet meer toegestaan. Het ministerie van Financiën heeft een tijdelijke regeling getroffen, die mogelijk uitkomst biedt voor een dergelijke situatie. Meer informatie daarover leest u hier.

Geplaatst op 16-10-2019


Share on: