Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen aangetoond waarin iemand verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat zijn er 12 procent meer dan in 2017. Sinds er fraudecijfers worden bijgehouden, lag dit aantal nog nooit zo hoog, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Foto: Richard Weurding

De cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars tonen dit aan. Verzekeraars hebben afgelopen jaar 45.000 fraudesignalen onderzocht, waarbij dus bij een kwart van de zaken fraude is vastgesteld. Daarmee hebben verzekeraars in 2018 gezamenlijk 82 miljoen euro bespaard. Valse verzekeringsaanvragen worden tegengehouden en onterecht uitgekeerde claims worden door de verzekeraar teruggevorderd.  In sommige gevallen moet de fraudeur ook de kosten terugbetalen die de verzekeraar heeft gemaakt om de fraude op te sporen.

Zakelijke verzekeringen
Voor het eerst heeft het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit ook cijfers over fraude met zakelijke verzekeringen gepubliceerd. Vorig jaar hebben verzekeraars 2.500 onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke fraude door ondernemers. Daarbij is uiteindelijk 595 keer bewezen dat er fraude is gepleegd. Voorbeelden van dit soort fraude zijn het in scène zetten van overvallen en inbraken of het in brand steken van een eigen bedrijfspand.

Tientallen euro’s
Elk Nederlands gezin betaalt gemiddeld tientallen euro’s te veel premie per jaar door verzekeringsfraude. Verzekeraars maken zich daarom sterk tegen verzekeringsfraude, omdat ze zo veel mogelijk willen voorkomen dat goedwillende klanten meebetalen aan de schade die fraudeurs veroorzaken.

Wat Richard Weurding het meeste opvalt is dat er steeds meer fraude wordt ontdekt. "In het afgelopen jaar zijn er meer dan 13.000 zaken opgespoord. Dit is een stijging van 12 procent, waarmee 80.000 miljoen euro is teruggehaald. Dit is nog maar een fractie van het totaal, maar het is heel goed om te constateren dat we steeds beter zijn in het opsporen van fraude en het onderzoeken ervan, dus worden we steeds effectiever.
Er zijn voorbeelden van inbraken of overvallen die in scene zijn gezet, waar men pas later achter komt. Of een ondernemer die het echt niet meer ziet zitten en de verzekeringspenningen wil opstrijken en brand sticht in zijn eigen bedrijf. Als er zoiets wordt ontdekt, gaat men zorgvuldig te werk. Als er al een claim is uitgekeerd, wordt deze als eerste teruggehaald en wordt er gekeken hoe ernstig de zaak is en of er aangifte wordt gedaan. In veel gevallen gebeurt dat. Wanneer de betreffende verzekeraar signaleert dat er fraude heeft plaatsgevonden, is dat voor de betrokken fraudeur niet prettig want dan weten alle verzekeraars dat. Het is heel belangrijk dat we niet willen dat mensen die te goeder trouw zijn onnodig meer premie betalen en heel eerlijk: het gebeurt wel dat er enkele tientjes meer worden betaald, op jaarbasis. Als we dat uitrekenen, stimuleert dat wel om fraude hard aan te pakken."
 
Bron en foto: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 23-10-2019


Share on: