Stichting PIV integreert met het Verbond van Verzekeraars

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (stichting PIV) integreert per 1 januari 2020 met het Verbond van Verzekeraars. De activiteiten worden ondergebracht bij de sector Schadeverzekeringen van het Verbond onder coördinatie van een programmamanager. Beide partijen verwachten op deze manier de letselschadeagenda verder te kunnen professionaliseren en de slagvaardigheid te vergroten. De komende maanden worden stappen gezet om de stichting te beëindigen.


Het Personenschade Instituut van Verzekeraars is in 1998 als zelfstandige stichting door verzekeraars opgericht omdat er destijds behoefte was om kennisdeling over letselschade een impuls te geven. "Daar hebben wij als branche jarenlang profijt van gehad", vertelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. "Alleen merken wij dat er in onze werkzaamheden overlap is ontstaan en dat de verdeling van activiteiten en verantwoordelijkheden ook voor de buitenwereld niet altijd even helder is." Met de integratie creëren verzekeraars namens de branche één gesprekspartner op het gebied van letselschade.


Informatievoorziening
Stichting PIV speelt actief in op actuele ontwikkelingen in de letselschaderegeling en levert een diversiteit aan kennisproducten voor de letselschadebranche. Leidend daarbij is het vinden van de juiste balans tussen kwaliteit, belangen van benadeelden en verzekerden. Naast verzekeraars maken ook andere partijen, zoals expertisebureaus, medisch adviesbureaus en advocatenkantoren gebruik van de informatievoorziening van PIV. "Die partners blijven wij ook na de integratie voorzien van relevante kennis en het bijbehorende netwerk", aldus Etienne de Cooker, voorzitter van Stichting PIV. "Doordat wij ons straks niet meer bezig hoeven te houden met de administratieve lasten van een zelfstandige stichting, kunnen wij ons volledig focussen op de kerntaken. Een voorbeeld hiervan is dat de waardevolle PIV-producten, zoals Kennisnet, Nieuwsbrief en Bulletin blijven behouden en in maart 2020 opnieuw de jaarconferentie wordt georganiseerd." 


De integratie heeft geen invloed op het aantal arbeidsplaatsen.

Geplaatst op 08-10-2019


Share on: