VNAB Visie event - Aansprakelijkheid

De VNAB organiseerde dinsdag 1 oktober het VNAB Visie event – Aansprakelijkheid. Dit in navolging van de in september verschenen VNAB Visie.

Tom Postmes, wetenschappelijk directeur van Kennisplatform leefbaar en kansrijk Groningen (www.kennisplatformleefbaar.nl) van de Rijksuniversiteit Groningen, beet het spits af. Dit platform brengt de maatschappelijke impact van bodembeweging in kaart. Aan het einde van de presentatie was er een korte reflectie op twee vragen die nu actueel zijn en die de komende jaren nog vaak gesteld zullen worden: waardoor heeft het risicomanagement gefaald? En wat is, nu de risico's evident zijn, de beste manier om ermee om te gaan?

Tweede spreker wasAdri van der Waart van Arcadis. Sinds 2010 draagt hij als Corporate Insurance Manager de verantwoordelijkheid voor de verzekeringen van Arcadis wereldwijd. Adri is ook voorzitter van het NARIM-bestuur. Tijdens zijn presentatie met de titel ‘Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren’ ging hij in op verschillende vormen van aansprakelikheid waar hij in zijn dagelijkse werkpraktijk mee te maken krijgt. Met alle kwinkslagen die daar stil bij horen...

Na de pauze werd de laatste presentatie van de middag verzorgd door Margot Ribberink. De oud-weervrouw van o.a. RTL4 is sinds 1 januari 2019 na 28 jaar gestopt met de dagelijkse weerberichten om zich volledig toe te leggen op weer, klimaat en duurzaamheid. In haar presentatie ging ze in op de veranderingen in het klimaat en de (duurzaamheids)acties die ieder individu kan nemen om deze negatieve veranderingen af te remmen.

Na afsluiting door Wim Span en dagvoorzitter Tom van ’t Hek werd er uitgebreid nagepraat tijdens de afsluitende borrel.

Geplaatst op 04-10-2019


Share on: