Wim Heeres verlaat bestuur Adfiz

Wim Heeres (67) heeft, na ruim vier jaar voorzitterschap van Adfiz, besloten om het rustiger aan te doen, onder andere om van zijn pensioen te gaan genieten. Wim, die zijn voorzitterschap van het Adfiz-bestuur na afsluiting van de Algemene Ledenvergadering van 6 november zal neerleggen, zat sinds de oprichting van Adfiz in het bestuur van de brancheorganisatie, waarvan de laatste 4,5 half jaar als voorzitter. Zijn taken zullen worden waargenomen door vice-voorzitter Roger van der Linden.Wim Heeres: “Zoals ik bij mijn benoeming in 2015 al aankondigde, wilde ik als voorzitter – naast veel nadruk te leggen op belangenbehartiging – ook veel aandacht geven aan het verstevigen van de vereniging. Mijn missie was om van Adfiz een trotse vereniging te maken met trotse leden. Leden die het als professional vanzelfsprekend vinden om lid te zijn van een organisatie die voor hun belangen opkomt en die hun lidmaatschap ook uitdragen. Als ik nu kijk naar Adfiz, zie ik een hechte, groeiende vereniging, die veel doet voor haar leden en ook veel van haar leden terugkrijgt. Een vereniging ook, die zijn meerwaarde heeft laten zien in impactvolle dossiers, zoals rondom de invoering van de privacywetgeving en de evaluatie van het provisieverbod. Voor mij vormt dit dan ook een natuurlijk moment om – na eerst het stokje van mijn advieskantoor aan mijn zonen te hebben overgedragen – nu ook het Adfiz-voorzitterschap over te dragen en volop van mijn familie, vrienden, hobby’s en vrije tijd te genieten. Ik heb een bijzonder mooie tijd bij Adfiz en voorgangers achter de rug. De samenwerking met de leden, een goed bestuur en een zeer professioneel bureau met zeer bekwame medewerkers onder leiding van Enno Wiertsema zal mij altijd bij blijven en daar wil ik ze voor bedanken.” 
 


Enno Wiertsema, directeur Adfiz: “Ik dank Wim namens alle leden en mijn collega’s van harte voor zijn tomeloze inzet. Zijn verenigingsgevoel, zijn kennis over de branche, zijn ervaring als ondernemer en zijn enorme netwerk hebben Adfiz gemaakt wat het nu is: een solide vereniging met een groeiend marktaandeel. Persoonlijk wil ik Wim bedanken voor de richting die hij gaf, wanneer daarom werd gevraagd en de ruimte die hij mij heeft gegeven als directeur van Adfiz. Ik ken maar weinig mensen met zo’n staat van dienst, die zo jong van geest zijn gebleven. Ik wens Wim namens Adfiz dan ook alle goeds voor de toekomst.” 
Geplaatst op 15-10-2019


Share on: