Actieplan Consumentenkeuzes

Minister Hoekstra heeft 28 oktober jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over het Actieplan Consumentenkeuzes. Doelstelling van de minister is dat consumenten minder intuïtief en meer overwogen keuzes gaan maken bij het aanschaffen of wijzigen van financiële producten. Zo hoopt de minster financieel kwetsbare consumenten sterker te maken.

Verbaasd
Financieel dienstverleners spelen volgens de minister bij advies en voorlichting een cruciale rol. CFD was dan ook aanvankelijk zeer verbaasd dat de financieel dienstverlener geen rol was toebedeeld om een bijdrage te leveren aan dit plan. CFD heeft haar visie hierover dan ook aan het Ministerie van Financiën kenbaar gemaakt.

Haaks op provisietransparantie
CFD is van oordeel dat het Actieplan Consumentenkeuzes haaks staat op de door de minister aangezwengelde discussie over actieve provisietransparantie. Beleid dat aan de ene kant zoekende is naar vernieuwende manieren om consumentenkeuzes makkelijker te maken en aan de andere kant beleid dat het voor de consument nodeloos ingewikkeld maakt - dat zal zichzelf in de praktijk tegenwerken. CFD heeft zich in dit kader dan ook nogmaals uitgesproken tegen actieve provisietransparantie en tegelijkertijd de minister dringend verzocht om ook de financieel dienstverlener te betrekken bij het Actieplan Consumentenkeuzes.

Oproep vindt gehoor
Het Ministerie van Financiën heeft positief gereageerd op de oproep van CFD om financieel dienstverleners te betrekken bij het Actieplan Consumentenkeuzes. Financieel dienstverleners die met behulp van gedragsinzichten consumenten keuzeomgevingen willen verbeteren zijn van harte welkom om zich aan te melden bij het Actieplan. CFD vindt dat hiermee recht wordt gedaan aan de brede maatschappelijke positie die financieel dienstverleners innemen en het klantbelang dat zij voorstaan. 

Aanmelden 
Financieel dienstverleners die hun medewerking willen verlenen aan het Actieplan Consumtenkeuzes, kunnen dit kenbaar maken via financieelgedrag@minfin.nl. De aangemelde dienstverleners ontvangen na aanmelding van het ministerie nadere informatie over deelname.

Unieke gelegenheid
De mogelijkheid die het intermediair nu geboden wordt om hun kennis en ervaring in te zetten, ten gunste van financieel kwetsbare consumenten, is een unieke gelegenheid om een bijdrage te leveren aan het verdere herstel van vertrouwen in de sector. CFD hoopt dat vele collega's van deze mogelijkheid gebruik gaan maken en daarmee een belangrijk aandeel kunnen gaan leveren aan het Actieplan Consumentenkeuzes.
Geplaatst op 23-11-2019

< VorigeVolgende >


Share on: