FOCWA-congres: pitstop voor ondernemers

Op 6 november waren meer dan 300 schadeherstellers en stakeholders uit de schadeherstelbranche aanwezig op het FOCWA-congres in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. De brancheorganisatie presenteerde niet alleen haar visie op de toekomst van het schadeherstel en het belang van een gelijk speelveld voor schadeherstelbedrijven, ook schreven FOCWA-leden zich massaal in voor de 12 praktisch georiƫnteerde workshops.

FOCWA presenteerde tijdens het congres haar toekomstbeeld met dé vijf belangrijkste uitdagingen in de schadeherstelsector. Immers, niet alleen de technologische ontwikkelingen bepalen die toekomst, ook andere factoren zoals de positie van de schadehersteller, het nut en de noodzaak van het universele kanaal, de (zij-)instroom, behoud en kwaliteit van personeel en het toenemende belang van duurzaamheid. 

Technologische ontwikkelingen als rode draad
Namens FOCWA stonden directeur Femke Teeling en voorzitter Peter Brussel stil bij de ontwikkelingen die in de sector plaatsvinden en de bijhorende plannen van de vereniging. De toenemende complexiteit van het wagenpark is volgens de brancheorganisatie de rode draad die bepalend zal zijn voor alle werkgevers en -nemers in de sector. Een auto of camper herstellen is immers niet meer vanzelfsprekend. Inzetten op meer bewustwording en bekwaamheid is daarom ook dé uitdaging voor de hele sector. Vandaar dat FOCWA verder inzet op kwaliteitsborging met het permanent handhaven van de certificeringsprocessen, een herijking van de huidige branchenormering schadeherstel en de implementatie van nieuwe keurmerken, waardoor de kwaliteit van het herstel geborgd kan blijven en FOCWA-leden hun concurrentiepositie verder kunnen uitbouwen. 

Johan van Peperzeel, marktleider op het gebied van inzameling, sortering, taxatie en afvoer van batterijen en accu’s, stond tijdens het congres stil bij de toenemende complexiteit en bijhorende risico’s, gevaren en investeringsvraagstukken. Teeling riep de opdrachtgevers dan ook op om haar leden een reële vergoeding te geven voor alle uitgevoerde werkzaamheden en noodzakelijke investeringen.

Een gelijk speelveld is cruciaal
Om in te kunnen blijven spelen op die technologische ontwikkelingen en om het schadeherstel van de toekomst nog betaalbaar te houden, is het hebben van een gelijk speelveld volgens FOCWA cruciaal. De brancheorganisatie werkt daarom op dit moment aan een universeel alternatief voor merkspecifiek herstel die als kwaliteitskatalysator voor de hele sector moet gaan dienen. Waar de huidige keurmerken zich vooral richten op het heden, moet dit universeel alternatief de schadehersteller nu al voorbereiden op de (technologische) ontwikkelingen van morgen en overmorgen.

Volgens FOCWA staat het universele kanaal steeds meer onder druk. De brancheorganisatie vangt uit haar achterban steeds meer signalen op over het gebrek aan toegang tot technische informatie, onderdelen, opleidingen en data. Zowel in Brussel als in Den Haag zal FOCWA de belangen van haar leden behartigen zodat er extra handhaving op bestaande wetgeving & nieuwe wetgeving zal komen om die vrije toegang voor het universele kanaal te kunnen borgen. Teeling gaf op het congres aan dat FOCWA hierbij dé kartrekker is voor de belangen van dit universele kanaal.
Geplaatst op 07-11-2019